گروه مهندسي رزمي 422 ارتش به كمك مردم سيل زده شادگان رفت

اهواز - ايرنا - گروه مهندسي رزمي 422 نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي به منظور هدايت آب تالاب شادگان از طريق كانال شاخع منطقه خنافره به سمت خليج فارس به كمك مردم سيل زده شادگان رفت.

به گزارش ايرنا گروه مهندسي رزمي 422 نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي روز دوشنبه به همراه تجهيزات و ماشين آلات سبك ‌و سنگين خود به منظور جلوگيري از ورود سيلاب به اين شهرستان و زمين‌هاي كشاورزي وارد عمل شد و با استفاده از سه سطحه شناور و استقرار بيل مكانيكي برروي آنها اقدام به لايروبي كانال شاخع كرد تا آب از طريق اين كانال به سمت خليج فارس هدايت شود.
گروه مهندسي رزمي 422 ارتش جمهوري اسلامي پيش از اين نيز با نصب يك پل شناور در شهرستان كارون ، ارتباط منطقه سيد هادي و روستاهاي جنوبي شهرستان كارون را برقرار كرد.
با توجه به افزايش دبي رودخانه كارون پل ارتباطي روستاهاي شهرستان كارون زير آب رفته و تردد براي اهالي اين منطقه ميسر نبود اما با نصب اين پل شناور اكنون مشكل تردد اهالي اين منطقه برطرف شده است.
امروز نيز اداره كل مديريت بحران خوزستان، دستور تخليه روستاي صراخيه در مجاورت تالاب شادگان را به دليل افزايش حجم آب در اطراف آن صادر كرد.
انتقال ساكنان اين روستا توسط جمعيت هلال احمر، سپاه و ارتش انجام شده است. شهرستان هاي رامشير، رامهرمز و نيز سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان معين شهرستان شادگان در شرايط بحراني ناشي از سيلاب معرفي شدند.
اين شهرستان ها و دستگاه هاي معين در احداث سيل بند شهرستان شادگان را ياري مي كنند.
به گزارش ايرنا 20 روستاي بخش مركزي شهرستان شادگان در جنوب غرب استان خوزستان به دليل افزايش روان آب هاي رودخانه كارون در معرض سيلاب قرار گرفته اند.
تاكنون يك روستا در بخش مركزي و 2 روستا نيز در دارخوين با ورود سيلاب تخليه شدند.  افزايش حجم آب (دبي) رودخانه كارون موجب آب گرفتگي برخي شهرها و روستاهاي پايين دست اين رودخانه در استان خوزستان شده است.
7152/ 6037