مجموعه ای از سكه های ارزشمند تاریخی در كیش كشف شد

كیش-ایرنا- فرمانده یگان حفاظت فرودگاه بین المللی كیش از كشف 67 قطعه انواع سكه متعلق به دوران اشكانیان و ساسانیان هنگام خروج از كشور در فرودگاه كیش خبر داد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ پاسدار علی عامری زاده روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: یك مسافر زن قصد داشت این مجموعه با ارزش را از ایران به دبی و سپس به آمریكا قاچاق كند.
وی ادامه داد: این فرد كه بشكل ماهرانه ای این تعداد سكه را در آلبومی خاص جاسازی كرده بود كه توسط بانوان كنترل فیزیكی سپاه فرودگاه كیش شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ عامری درباره قدمت این سكه ها توضیح داد: این سكه ها مربوط به دوره های اشكانیان، ساسانیان و به ویژه فرهاد دوم و اردشیر دوم بوده است.
فرمانده یگان حفاظت فرودگاه بین المللی كیش با بیان اینكه ارزش ریالی این سكه ها توسط كارشناسان میراث فرهنگی در حال بررسی است، یادآور شد: پرونده این فرد برای بررسی های بیشتر در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.
2094 / 1339