تشكیل كمیته جذب سرمایه داخلی ومجوزایجادواحدرونق تولیدتصویب شد

تهران - ایرنا- عضو كمیسسیون اجتماعی مجلس گفت: به منظور تحقق شعار سال كه رونق تولید است، تشكیل كمیته جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحد رونق تولید، در كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب اعضا رسید.

خدیجه ربیعی فرادنبه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: با توجه به اینكه مقام معظم رهبری سال 1398 را سال رونق تولید نامگذاری كردند، اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به اهداف شعار سال تشكیل جلسه دادند و تشكیل كمیته ای كه قرار است به طور تخصصی موانع جذب سرمایه گذاری داخلی و تسهیل صدور مجوزهای تولید را دنبال كند، تصویب كردند.
ربیعی فرادنبه اضافه كرد: هدف مصوبه امروز كمیسیون اجتماعی مجلس رفع موانع تولید، اشتغال و خودكفایی است. با توجه به موانع و دشمنی هایی كه ایالات متحده آمریكا ایجاد كرده است و به لحاظ شرایط مالی و بین المللی كشور و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری كه در نامگذاری شعار سال آمده است، مصوبه امروز كمیسیون اجتماعی مجلس می تواند موتور محركه سرمایه گذاری داخلی، تولید و اشتغال باشد.
وی اظهار كرد: این مصوبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می شود و اگر رای بیاورد، به افراد و شركت هایی كه قصد سرمایه گذاری در امر تولید را دارند كمك می كند خیلی آسان تر از گذشته مجوزهای لازم را اخذ .
سیام*1744*1535