اصحاب فرهنگ و هنر خراسان رضوي به كمك سيلزدگان شتافتند

مشهد- ايرنا- اصحاب فرهنگ و هنر اين استان با تشكيل پويش و جمع آوري كمكهاي نقدي و غيرنقدي به ياري سيلزدگان كشور شتافتند.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي روز دوشنبه در مراسم راه اندازي اين پويش در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به بروز سيل هاي اخير، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي بر آن شد تا پويشي را به منظور ايجاد فضايي براي همكاري اصحاب فرهنگ و هنر در اين حوزه، جلب كمك هاي مردمي و فرهنگ سازي در اين زمينه راه اندازي كند.
حعفر مرواريد افزود: تاكنون كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد خراسان رضوي و ادارات تابعه فرهنگ و ارشاد اسلامي در شهرستان هاي اين استان فعاليتهاي خوبي را براي كمك رساني به سيلزدگان انجام داده اند كه به طور مشخص اجراي تئاتر صحنه اي در شهرستان سبزوار يكي از آنهاست.
وي اظهار داشت: رويكرد اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي تقويت روحيه آسيب ديدگان ناشي از سيل است لذا طي مكاتبه اي كه با مسئولان استان گلستان انجام شده، اين نهاد آمادگي خود را براي انجام فعاليت هاي فرهنگي و هنري در آن استان اعلام كرد.
وي گفت: هنرمندان خراسان رضوي آمادگي دارند در برنامه هاي هنري و فرهنگي حضور يافته و اميد به آينده و نشاط اجتماعي را در بين خانواده هاي سيل زده افزايش دهند.
مرواريد ارسال كمكهاي نقدي و غيرنقدي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد، اجراي برنامه هاي فرهنگي بسيج رسانه و اختصاص بخشي از عوايد مادي كتابفروشي ها و موسسات فرهنگي و هنري استان به سيلزدگان را از كمكهاي اين قشر به آسيب ديدگان ناشي از سيل برشمرد.
وي اظهار اميدواري كرد در قالب برگزاري پويش ياد شده كمكهاي بيشتري براي سيلزدگان جمع آوري شود و مردم نيز در اين زمينه ترغيب شوند.
7489 / 6053