ظریف دستاوردها و چالش های سیاست خارجی را تشریح كرد

تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه در دیدار اساتید و اعضای هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دستاوردها و چالش های سیاست خارجی كشور را تشریح كرد.

به گزارش ایرنا از اداره كل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، محمدجواد ظریف امروز- دوشنبه- در جمع ده ها تن از اساتید و اعضای هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حضور یافت.
در این نشست اساتید رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل دیدگاه های خود را در خصوص مهمترین مسائل سیاست و روابط خارجی كشور بیان و سوالاتی را مطرح كردند.
وزیر امور خارجه نیز در این نشست علمی، صریح و صمیمی دستاوردها و چالش های سیاست خارجی كشور را تشریح كرد و به سوالات اساتید پاسخ گفت.
سیام*3061*1535