500 دانشجو در جشنواره كتابخواني علوم و صنعت شركت كردند

تهران-ايرنا- مديريت شاهد و ايثارگران دانشگاه علم و صنعت درباره آزمون جشنواره كتابخواني اين دانشگاه گفت: حدود 500 دانشجو براي شركت در اين آزمون ثبت نام كردند كه 180 نفر دو كتاب و400 نفر چهار كتاب را براي مطالعه و آزمون انتخاب كرده اند.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا ، آزمون جشنواره بزرگ كتاب خواني «حال خوش» در دانشگاه علم و صنعت ايران با حضور صدها دانشجو برگزار شد.
مديريت شاهد و ايثارگر دانشگاه اظهار كرد: اين جشنواره در راستاي ارج گذاري به كتابخواني و ايجاد انگيزه در دانشجويان براي تغيير نگرش در اين حوزه با حمايت بخش هاي مختلف دانشگاه و با مديريت كانون ارغوان مديريت شاهد و ايثارگر دانشگاه برگزار شده است.
عبدالمجيد ارجمندي اظهار كرد: اين جشنواره از دو ماه قبل آغاز شده و مطالعه 17 كتاب به رقابت گذاشته شده است. دانشجويان پس از ثبت نام، يك يا چند كتاب با موضوعات اعتقادي، ديني، پايداري، استعمار ستيزي، نگاه جديد به سبك زندگي، سبك زندگي اسلامي و وطن دوستي و آرمان گرايي را انتخاب ومطالعه مي كردند.
وي توضيح داد: نتيجه اين آزمون ظرف سه روز مشخص شده و هفته آينده اختتاميه جشنواره با حضور برخي از مسئولان فرهنگي كشور و نويسندگان كتاب هاي مورد آزمون برگزار و به يكصد نفر از دانشجويان برگزيده و شركت كننده در اين رقابت جوايزي اهدا مي شود.
**9465**1601**