معاون سابق وزیر نیرو: سازه ها نیاز به مهندسی مجدد دارد

تهران-ایرنا- معاون سابق وزیر نیرو با اشاره به ضرورت به كارگیری دانش (تجربه و علم) در حل معضلات محیط طبیعی، گفت: نیاز است دانشگاه و مراكز پژوهشی در پاسخ علمی به ابهامات اقدامات لازم را انجام دهند كه مهندسی مجدد سازه ها نیز بر عهده آنها است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، علیرضا دائمی روز دوشنبه در میزگرد بررسی سیلاب های اخیر اظهار كرد: به عنوان مثال در موضوع مهندسی مجدد سازه ها نگاه علمی به ساخت سدها و وجود برنامه ریزی حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: دانشگاه و مراكز علمی نقش اساسی و موثری در پاسخ تخصصی و بررسی وقایع از جمله تعریف سیلاب بر اساس شدت، مدت و پهنه وقوع دارند.
وی كه سخنان خود را دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بیان كرد ، افزود: موضوعاتی از قبیل مدیریت بحران و نقش مردم، ساماندهی رودخانه (بازكردن گره ها در رودخانه ها)، پیش بینی سیل و مدل های پیش بینی محدوده سیلاب، طرح های اجرایی نیاز به تجزیه و تحلیل دانشگاهیان دارد.
میزگرد سیلاب های اخیر كشور با حضور تعدادی از متخصصان و دانشجویان حوزه آب و سیلاب با سخنرانی علیرضا برهانی (عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر)، رضا مكنون (عضو هیات علمی دانشگاه امیر كبیر) و هدایت فهمی(معاون دفتر تر برنامه‌ریزی كلان آب و آبفای وزارت نیرو) در دانشكده عمران و منابع آب دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار شد.
دائمی عنوان كرد: ضرورت استفاده از سیستم های پیش آگاهی و مدیریت هوشمند سیلاب، نقش عوامل انسان ساز در بروز و تشدید سیلاب (ساخت سد، آبخیزداری و باروری ابرها)، آمادگی و مدیریت بحران، بررسی نقش مدیریت سدها در كاهش مخاطرات سیلاب، تهیه و بهنگام سازی دستور العمل های لازم برای مدیریت بحران نیاز به نظرات تخصصی اساتید دانشگاه و مراكز علمی دارد.
وی با اشاره به نقش مهم علم و دانش برای پیشبرد مسائل كشور، اظهار كرد: مهندسی مجدد هیدرولیكی طرح های عمرانی اجرا شده با ملاحظه تغییر اقلیم (سیل و خشكسالی)، ارزیابی مجدد هیدرولیكی و طرح های آبی با توجه به شرایط جدید و همچنین تهیه برنامه و ساماندهی برنامه جامع باید توسط مسئولان و با استفاده از راهكارهای دانشگاهیان انجام شود.

** پایداری سیل، شدت و پهنه بارش
این كارشناس در حوزه آب با اشاره به دلایل وقوع سیل اخیر اظهار كرد: بخش عمده بارش از طرف مدیترانه و دریای اطلس وارد غرب كشور می شود. به دلیل چرخش زمین این باران ها در منطقه آسیا فرود می آید و بحران زا است.
دائمی ادامه داد: در رشته كوه های البرز و زاگرس بارش ها فراوان است. مسئله نادر سیل اخیر مدت زمان پایداری سیل، شدت و پهنه بارش بود كه تمام كشور را پوشش داد.
وی افزود: بارش های اخیر دارای شدت بود و در زمان متوالی صورت گرفت بنابراین سیل پایدار و شدیدی ایجاد شد همچنین با مشاهده یك سال پر بارش كشور وارد ترسالی نمی شود بلكه باید بارش های چند سال مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد .
معاون اسبق وزیر نیرو با اشاره به سد های خوزستان عنوان كرد: سدهای دز و كرخه تا 10 فروردین ماه پر و به اجبار تخلیه شد اما در حوزه كارون به دلیل وجود سدهای زنجیره ای سیلاب مدیریت و خسارات كمتری وارد شد.
**9465**1601**