ادامه بررسی موادی ازطرح نحوه تشكیل اجتماعات وبرگزاری راهپیمایی ها

تهران- ایرنا- سخنگوی كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها با اشاره به بررسی مواد طرح قانون نحوه تشكیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها در نشست امروز این كمیسیون گفت: براساس ماده 14 این طرح، پوشش خبری و رسانه ای اجتماعات و راهپیمایی ها نیاز به مجوز ندارد.

اصغر سلیمی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با تشریح نشست امروز دوشنبه كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها افزود: طرح 21 ماده ای قانون نحوه تشكیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس ماده یك این طرح، تشكیل اجتماعات یا برگزاری راهپیمایی برای افراد و احزاب و سایر تشكیلات در شرایطی كه مخل امنیت و مبانی اسلام نباشد، بدون حمل سلاح آزاد است و نمی‌توان هیچ كس را مجبور به شركت در اجتماعات یا راهپیمایی‌ها كرد و یا از شركت در آنها بازداشت.
وی ادامه داد: در ماده 2 این طرح اصطلاحات به كار رفته در آن نظیر اجتماع، راهپیمایی، برگزاركننده، مكان‌های عمومی، اجتماع یا راهپیمایی هم زمان و یا راهپیمایی متقابل تعریف شده است. بر اساس ماده 3، اجتماعات در مناسبات ملی و مذهبی و ورزشی و مراكز دانشگاهی و عالی و ایام تبلیغات نامزدهای انتخابات از شمول این قانون مستثنی بوده چراكه هر كدام قوانین مربوط به خود را دارد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: مواد 4 تا 9 برای بررسی بیشتر به كارگروه ویژه ارجاع شد.بر اساس ماده 10 این طرح حفاظت و تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها بر عهده نیروی انتظامی است. ماده 11 می گوید انتظامات داخل اجتماعات یا راهپیمایی‌ها بر عهده برگزار كننده است. ماده 12 نیز برای بررسی بیشتر به كارگروه فرستاده شد.
وی ادامه داد: ماده 13 در خصوص اجتماعات هم زمان یا متقابل است كه در آن اولویت با برگزاركننده ای است كه زودتر درخواست خود را به فرمانداری داده باشد. بر اساس ماده 14 این طرح پوشش خبری و رسانه‌ای اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیاز به مجوز ندارد. ماده 15 تا 21 برای بررسی بیشتر به كارگروه ویژه رفته تا هفته آینده در كمیسیون بررسی شود.
سلیمی درباره برنامه دیگر دستور كار نشست امروز كمیسیون شوراها گفت: بررسی سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی هم در نشست امروز بررسی و قرار شد تهیه كنندگان و تنظیم كنندگان سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی تا یك هفته مستندات خود را به كمیسیون شوراها ارائه كنند.
وی با بیان اینكه در نشست امروز نمایندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، مركز پژوهش های مجلس، معاونت عمرانی وزارت كشور حضور داشتند، اضافه كرد: هفته آینده مستندات در نشست كمیسیون شوراها ارائه و گروه تنظیم كننده سند هم به نشست دعوت خواهند شد.
سیام**7329**1535