تعامل دستگاه هاي اجرايي با دانشگاه افزايش يابد

تهران-ايرنا- مديرگروه پژوهشگري دانشگاه علامه طباطبايي گفت: توانايي اهالي دانشگاه براي برعهده گرفتن پژوهش پروژه هاي صنعتي با ارتقا تعامل دستگاه هاي اجرايي با دانشگاه افزايش مي يابد.

علي انتظاري روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا درباره توانايي دانشگاه ها براي انجام پروژه هاي پژوهشي كشور اظهار كرد: توانايي استادان براي برعهده گرفتن پژوهش هاي دانشگاهي بسيار بيشتر از مطالبه دستگاه هاي اجرايي است، بخشي از اين توانايي را مي توان بالقوه و برخي ديگر را بالفعل دانست.
با بيان اينكه دانشگاه به سادگي مي تواند مهارت هاي انجام پژوهش را پرورش دهد اما هنوز دانشگاه با صنايع بيگانه هستند، افزود: بايد در كنار آموزش ، پژوهش به صورت جدي دنبال شود و بستر براي رفع كاستي ها پرورش يابد.

**نگاه فيزيكال بر رويكردهاي انساني غلبه دارد
اين استاد دانشگاه در ادامه درباره اهميت پژوهش علوم انساني در مسائل كشور اظهار كرد: محور بسياري از فعاليت هاي كشور فرد و جامعه است، انسان و جامعه پيچيدگي هاي بسياري دارند كه بايد به صورت علمي به مسائل پرداخت.
وي افزود: در كشور ما به علوم انساني و كاربرد آن در مسائل كشور اهميت چنداني داده نمي شود، تمامي فعاليت هاي فني نيز بايد از نگاه انساني و اجتماعي مورد توجه قرار گيرند، چرا كه نمي توان به اين امور با رويكرد فني توجه كرد.
اين استاد جامعه شناسي به غفلت مسئولان در عمليات هاي شهرسازي اشاره كرد و يادآورشد: تمامي امور شهرسازي داراي ابعاد مهم انساني و اجتماعي هستند، از اين رو بايد به عواقب اجتماعي پديده ها توجه كرد.
به گفته انتظاري، احداث يك پل يا بزرگراه در شهرها از نظر فني مي تواند به حمل و نقل سريع مردم كمك كند اما در اين راستا غفلت از كاركردهاي جامعه پذيري عواقب ناگواري به بار مي آورد.
وي به احداث پل نواب اشاره كرد و گفت: منطقه نواب تهران محله هاي خرد بسياري را در خود جاي داده بود اما احداث اتوبان در آن منطقه و نابودي محله ها ناهنجاري و كجروي هاي اجتماعي بسياري را برجاي گذاشت. اين بزرگراه در جهت شمالي-جنوبي قرار گرفته است. از خيابان آزادي در شمال آغاز و به بزرگراه تندگويان و بوستان ولايت در جنوب تهران ختم مي شود.
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: احداث پل نواب بدون توجه به ابعاد اجتماعي و فرهنگي ايجاد شده، از اين رو بحران هاي بسيار جدي در منطقه ايجاد شده كه حتي با ورود نيروي انتظامي هم وضعيت به حالت عادي بازنگشت.
انتظاري معتقد است كه تفكر توسعه فيزيكال بدون توجه به ابعاد فرهنگي بحران هاي اجتماعي را به شدت افزايش مي دهد.
وي به نتايج منفي دستكاري شهرها به منظور توسعه و پيشرفت اشاره و خاطر نشان كرد: غلبه رويكردهاي فيزيكال بر رويكردهاي انساني سبب توسعه فيزيكي و ايجاد بحران هاي اجتماعي شده است.
**9491**1601**