ضرب الاجل استانداري بر برگشت سريع كشاورزي سيلزده مازندران به توليد

ساري- ايرنا- معاون هماهنگي امور عمراني استاندار مازندران بر لزوم هر چه سريعتر اماده سازي زمين و خاك كشاورزي سيلزده مازندران به فعاليت كشت و كار و توليد تاكيد كرد و گفت: همه دستگاه هاي دولتي و غير دولتي به اين بخش توجه ويژه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ايرنا بر اساس اعلام سازمان جهاد كشاورزي مازندران سيلاب اواخر اسفندماه 97 و فروردين 98 به 91 هزار هكتار زمين هاي حاصلخيز استان خسارت جدي وارد كرده است.
بنابر اين گزارش، خسارت سيل به كشاورزي مازندران، حدود 6هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه در بخش زراعت برنج، گندم، جو و كلزا حدود يك هزار و 240 ميليارد ريال، باغباني شامل مركبات، توت فرنگي و سياه ريشه 2هزار و 800 ميليارد ريال و مابقي خسارت ها در تلفات دام و طيور و تخريب امور زيربنايي و تاسيسات كشاورزي است.
مهدي رازجويان روز دوشنبه در جلسه پيگيري و هماهنگي اقدامات ستاد بازسازي مناطق سيلزده مازندران افزود: با توجه به اينكه امسال سال 'رونق توليد' نامگذاري شده و بر اساس فعاليت و شغل غالب كشاورزي استان، بايد هرچه سريعتر زمين و خاك براي اين فعاليت ها مهيا شود و در اين راستا تسهيلات را به موقع و در اسرع وقت به كشاورزان اختصاص دهيم.
معاون استاندار مازندران گفت: براي پرداخت و جبران خسارت‌ها بايد زمين هاي كشاورزي كه دچار خسارت شدند بر اساس ميزان تخريب ها در اولويت قرار گيرند.
رازجويان با اشاره به اين كه اقتصاد مازندران، كشاورزي محور است، تاكيد كرد: سردهنه ها و كانال هاي آب بايد هرچه سريعتر به حالت اوليه بازگردند تا كشاورزان بتوانند زمين ها و باغها را احيا كنند.
وي اظهار داشت: تا قبل از وقوع سيل جبران خسارت براي بخش كشاورزي نداشتيم اما در پي اين بحران كمك هاي بلاعوض و تسهيلات كم بهره براي اين بخش اختصاص پيدا كرد تا مشكلاتي كه براي كشاورزان بوجود آمد برطرف شود.
**اقدامات بازسازي بايد فني و پيشگيرانه باشد
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار مازندران با اشاره به اينكه با كار و تلاش و همكاري تمام نيروهاي دولتي، نظامي و بسيجي، بازسازي مناطق سيل زده را در كمترين زمان محقق مي كنيم،گفت: اقدامات بازسازي بايد فني و پيشگيرانه باشد.
مهدي رازجويان در جلسه پيگيري و هماهنگي اقدامات ستاد بازسازي مناطق سيلزده استان مازندران ضمن تشكر و قدرداني از همه دستگاه هاي دولتي، سپاه، بسيج و ارتش و گروه هاي جهادي و مردمي افزود: بايد در اقدامات بازسازي هماند مديريت بحران ممتاز عمل كنيم.
معاون عمراني استاندار مازندران با بيان اين كه از اين پس اقدامات در راستاي بازسازي مناطق سيلزده است، يادآور شد: با توجه به پايان توان تاب آوري اين مناطق، بايد همه اقدامات به بازگشت و عادي شدن كامل زندگي مردم منجر شود.
رازچويان با تاكيد بر اين كه بازسازي با حضور دستگاه ها در صحنه در جهت نظارت بر فرآيند انجام كار و كاستن آلام مردم بايد همراه باشد، اظهار داشت: در بازسازي مناطق سيلزده؛ پيشگيري از حوادث آينده و اقدامات بازدارنده از بروز مجدد بحران مورد توجه قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار مازندران با اشاره به اين كه آنچه كه امروز در حوزه بازسازي ظاهرا بچشم نمي آيد، ممكن است براي آينده كليدي باشد، ابراز داشت: سرعت، دقت و كيفيت در حوزه بازسازي بايد محور فعاليت ها قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مازندران نيز دراين جلسه گفت: مسايل بازسازي در سه محور مناطق مسكوني، كشاورزي و حوزه هاي زيربنايي با جديت و بطور همزمان در حال پيگيري است.
حسن خيريانپور با اشاره به اين كه بنياد مسكن 332 واحد مسكوني را اعم از تخريبي و تعميراتي در دست اقدام دارد، اظهار داشت: 708 فقره از تسهيلات 2 ميليون توماني در اين مناطق سيلزده استفاده شد.
براثر سيل اواخر اسفندماه 97 و فروردين 98 در مازندران حدود 15 هزار ميليارد ريال به واحدهاي مسكوني، بخش كشاورزي و تاسيسات زيربنايي اين استان خسارت وارد شد و پنج نفر نيز جان خود را از دست دادند.
6990/1899