نمایندگان نحوه تامین منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی را مشخص كردند

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه كرد آن را مشخص و مقرر كردند كه دریافت و پرداخت كمك مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با رای موافق به ماده 45 این طرح مقرر كردند: دریافت و پرداخت كمك مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.
بر اساس این ماده كه مربوط به نظارت بر منابع مالی و نحوه تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه كرد آن هاست، امكانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل دارایی شخصی نامزد ،كمك های مستقیم احزاب و جبهه ها و كمك های اشخاص حقیقی ایرانی است.
طبق این ماده منابع و امكانات عمومی كه مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و صدا و سیما، مؤسسات و نهادهای خیریه و اوقاف مجاز است.
اشخاص دارای تابعیت غیر ایرانی و افرادی كه به یكی از جرائم اقتصادی محكوم شده‌اند از هرگونه كمك به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع هستند.
بر اساس این ماده، حداكثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد كمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیات اجرائی استان و تایید هیأت مركزی نظارت می رسد.
نمایندگان مقرر كردند: هزینه هایی كه با موافقت نامزدهای ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبهه‌ها صورت می گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می شود، مخارج احزاب و جبهه ها در خارج از زمان شروع فرایند انتخابات مشمول این محدودیت نمی باشد.
هزینه های انتخاباتی هر داوطلب شامل هزینه های مربوط به دایر كردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه؛ هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه ها و سایر موارد؛ هزینه و حق الزحمه عوامل اجرائی و كارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی است.
سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه كمك‌های نقدی و خدمات غیر نقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب می شود. فرمانداری و بخشداری های مربوطه مكلفند ضمن ارائه تذكر كتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیات‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نمایندگان مجلس امروز همچنین نامزدها را مكلف كردند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت كرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری كنند.
نمایندگان مجلس داوطلبان و یا احزاب و جبهه ها را موظف كردند حسابی را جهت واریزی برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و كمك‌ها و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یكی از بانك‌های دارای مجوز از بانك مركزی افتتاح كنند و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوزه شماره و مشخصات آن و گواهی بانك مربوطه را در این خصوص ارائه دهند، هر گونه پرداخت و كمك نقدی باید از طریق اسناد بانكی با به صورت الكترونیكی و از طریق شماره حساب موضوع این بند انجام شود.
بر اساس مصوبه مجلس، نگهداری و نحوه بررسی حساب مذكور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش دهی از منابع مالی انتخابات به هیأت‌های اجرائی و نظارت، مطابق این قانون به موجب آیین‌نامه ای است كه ظرف مهلت 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترك بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب وزیر كشور می رسد.
همه داوطلبان و احزاب و جبهه ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات كامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت كشور، فرمانداری و یا بخشداری معرفی كنند.
تغییر نماینده مالی صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امكان پذیر است. كلیه هزینه های مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
نماینده مالی می‌تواند یك شخص حقیقی و یا یك شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی كنند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و نماینده جبهه مربوطه است، نماینده مالی نمی تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و جبهه مشترك باشد.
با رای نمایندگان، احزاب و جبهه ها و داوطلبان شركت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان كمك‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی كه بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفكیك و قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت كنند، به گونه‌ای كه از طریق كمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیأتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
بر اساس این مصوبه مجلس، مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال كنند، تخلف از احكام این ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتكب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محكوم می شود.
سیام**9121 **2021**