تبديل نشدن منات به ريال زمينه ساز قاچاق است

آستارا - ايرنا - معاون امور سياسي، امنيتي و اجتماعي فرماندار آستارا گفت: منات (پول رايج جمهوري آذربايجان) از سوي بانك مركزي ايران براي تبديل به ريال پذيرفته نمي شود و خروج آن توسط اتباع خارجي از مرز اين شهرستان، قاچاق ارز تلقي مي شود.

سامان ساسانيان روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ايرنا افزود: روزانه دو تا سه هزار تبعه خارجي بخصوص اتباع جمهوري آذربايجان از مرز آستارا به ايران ورود و در بازگشت، منات اضافي را به علت تبديل نشدن به ريال، با خود از كشور خارج مي كنند و اين كار قاچاق ارز تلقي مي شود.
وي اظهار كرد: اگر بانك ها منات اتباع خارجي را تحويل گرفته و توسط سامانه هاي خود به بانك هاي جمهوري آذربايجان منتقل كنند، منات اضافي همراه مسافر از مرز خارج نخواهد شد.
وي ادامه داد: متاسفانه مصوبات متعدد كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مكاتبات فرمانداري و برخي دستگاه هاي اجرايي آستارا براي پذيرش منات از سوي بانك مركزي و ملي يا ايجاد صرافي مجاز در محدوده گمرك اين شهرستان براي تبديل منات به ريال، نتيجه اي نداده و اين مشكل همچنان پابرجاست.
مديركل گمرك آستارا نيز در اين خصوص گفت: سامانه اظهار ارز اتباع خارجي در دست طراحي است و با استفاده از آن و همكاري بانك ها در آينده، مقدار منات اتباع خارجي در بدو ورود به آستارا مشخص و از خروج مازاد آن كه قاچاق محسوب مي شود، جلوگيري خواهد شد.
رسول اميدي افزود: با توجه به نظارت هاي مستمر و كافي، امكان قاچاق كالاهاي اساسي از گمركات آستارا وجود ندارد و با مصاديق قاچاق ارز نيز با جديت مقابله مي شود.
ارز در چند نقطه بازار آستارا توسط صرافان خريد و فروش مي شود و از چند سال گذشته حذف ويزاي ايران براي اتباع جمهوري آذربايجان، موجب رونق رفت و آمد آنها از مرز آستارا شده و اغلب كالاها و مايحتاج روزانه خود را از بازارهاي اين شهرستان خريداري مي كنند.
شهرستان مرزي بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعيت در منتهي اليه غرب استان گيلان و مرز جمهوري آذربايجان واقع است.
7124 / 2007