زنان سرپرست خانوار خمين يك ميليارد ريال تسهيلات دريافت كردند

خمين - ايرنا - رئيس بهزيستي خمين گفت: زنان سرپرست خانوار زير پوشش اين نهاد حمايتي، پارسال يك ميليارد و900 ميليون ريال تسهيلات اشتغال دريافت كردند.

« اسماعيل خانجاني » روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: براي 18 زن سرپرست خانوار متقاضي دريافت تهسيلات اشتغال در شهرستان پرونده تشكيل شد كه 12 نفر موفق به دريافت اين تسهيلات شدند.
وي ادامه داد: اين تسهيلات اشتغالزايي در زمينه هاي خياطي، دامداري، قالي بافي، فروشندگي و آرايشگري به متقاضيان پرداخت شد.
رئيس بهزيستي خمين با اشاره به اينكه 247 زن سرپرست خانواده در اين شهرستان از خدمات حمايتي بهره مند مي شوند، گفت: ايجاد زمينه اشتغال پايدار و ارايه تسهيلات خود اشتغالي با هدف توان افزايي زنان سرپرست خانواده در اين شهرستان در دستور كار است.
خانجاني تاكيد كرد: نياز سنجي و شناسايي اولويت هاي شغلي براي فراهم كردن زمينه ايجاد مشاغل خانگي زنان سرپرست خانواده از جمله رويكردهاي پيش بيني شده براي تقويت وضعيت اقتصادي زنان سرپرست خانواده در خمين است.
وي افزود: سال گذشته 102 فرصت شغلي در حوزه هاي اجتماعي، توانبخشي و پيشگيري، با پرداخت 17 ميليارد و 50 ميليون ريال تسهيلات فراهم شد.
خمين در جنوب استان مركزي، 105 هزار نفر جمعيت دارد كه هفت هزار نفر از جمعيت اين شهرستان زير پوشش بهزيستي هستند.
9930/3075