تركیب كمیسیون های بررسی تبلیغات مركزی و استان مشخص شد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تركیب كمیسیون بررسی تبلیغات مركزی و كمیسیون بررسی تبلیغات استان را مشخص كردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان امروز - دوشنبه - در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر كردند: به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغاتی انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت انتخاباتی رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یكسان نامزدها از امكانات دولتی و عمومی، كمیسیون بررسی تبلیغات مركزی و كمیسیون بررسی تبلیغات استان همزمان با دستور شروع انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مركزی انتخابات تشكیل می شود.
تركیب كمیسیون بررسی تبلیغات مركزی عبارت است از وزیر كشور یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس كمیسیون، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار او، دادستان كل كشور یا نماینده تام الاختیار او، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او، دبیر ستاد انتخابات كشور، یكی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا (به عنوان ناظر بدون حق رأی).
در تبصره این ماده آمده است: عضو مزبور را نمی‌توان از میان نمایندگان مجلس در شورای نظارت انتخاب كرد.
تركیب كمیسیون برنامه تبلیغات استان نیز متشكل از استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس كمیسیون، دادستان شهرستان مركز استان یا نماینده او، مدیركل صدا و سیمای استان، مدیر كل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواهد بود.
مطابق با تبصره 1 این ماده، هیات مركزی نظارت و هیات نظارت استان به ترتیب یك نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر كار كمیسیون بررسی تبلیغات مركزی و استان تعیین می كند.
بر اساس این ماده، كمیسیون مكلف است از وی به صورت كتبی جهت شركت در جلسات كمیسیون دعوت كند.
جلسات كمیسیون بررسی تبلیغات مركزی با حضور حداقل 4 عضو دارای حق رأی و جلسات كمیسیون بررسی تبلیغات استان با حضور حداقل 4 عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با رأی 3 عضو دارای حق رأی معتبر است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر كردند: صدا و سیمای استان و دستگاه‌های اجرایی در ارائه برنامه‌ها و امكانات خود به نامزدها مكلف به رعایت تصمیمات كمیسیون بررسی تبلیغات استان هستند.
تخلف از حكم این ماده جرم است و مرتكب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محكوم می‌شود.
سیام**9121**1058 **2021**