انتشار تصاوير شكار درفضاي مجازي شكارچيان متخلف را گرفتار كرد

زاهدان- ايرنا- رئيس اداره حفاظت محيط زيست كنارك در جنوب سيستان و بلوچستان گفت: 2 نفر شكارچي متخلف به جرم شكارغير مجاز و انتشار تصاوير 2 راس كل وحشي شكار شده در فضاي مجازي اين شهرستان شناسايي و محكوم شدند.

به گزارش ايرنا از اداره كل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان حسن ذاتي كيخا يكشنبه شب در اين باره اظهار داشت: در پي انتشار عكس شكار 2 راس كل وحشي در فضاي مجازي محيط بانان شهرستان كنارك با همكاري پليس فتا اين شهرستان موفق به شناسايي و دستگيري شكارچيان متخلف شدند.
وي افزود: پرونده متخلفان يادشده براي رسيدگي و صدور حكم به مراجع قضايي ارجاع شد و با پيگيري اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كنارك و بررسي مقامات قضايي متخلفان به جرم شكار و انتشار تصاوير شكار در فضاي مجازي با راي دادگاه محكوم شدند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست كنارك گفت: همچنين متخلفان مذكور محكوم به پرداخت مبلغ 200 ميليون ريال ضرر و زيان ناشي از شكار غير مجاز 2 راس كل وحشي شدند كه مبلغ 50 ميليون ريال از كل مبلغ ضرر و زيان وارده توسط متخلفين مذكور به حساب خزانه دولت واريز شده است.
9923 **6081