سياسي ترين كار براي بانوان ورود در عرصه اقتصادي است

مشهد- ايرنا- مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري خراسان رضوي گفت: امروز سياسي ترين كار براي بانوان ورود در عرصه اقتصادي است چون زنان بايد توانمند باشند و علم و دانشي هم كه منجر به توليد ثروت نشود فايده اي ندارد.

فرشته سلجوقي يكشنبه شب در نشست امنيت زنان در جامعه كه توسط دفتر بنياد اميد ايرانيان در مشهد برگزار شد افزود: امام خميني(ره) فرمود 'زنان بايد در مقدرات اساسي كشور دخالت كنند' اما اين حق به اجرا در نمي آيد مگر اينكه هر دوجنس مرد و زن نسبت به بازخواني و احياي مانيفست انقلاب اسلامي در اين زمينه همكاري كنند.
وي ادامه داد: خشونت عليه زنان در همه كشورها رايج است و از هر سه زن يك نفر به نوعي در معرض خشونت قرار گرفته است و متاسفانه اگر مادري در خانواده دچار خشونت شده باشد نمي تواند فرزنداني عادي تحويل جامعه دهد.
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري خراسان رضوي گفت: بي حجابي يا داشتن حجاب نيز نبايد توجيهي براي خشونت عليه زنان و به خطر انداختن امنيت آنان باشد.
سلجوقي افزود: مساله حجاب به صورتي كه امروز مطرح مي شود عقل و شرف مردان را زير سوال مي برد و به اين معني است كه قدرت و برتري عقل مردان ما كمتر از هيجاناتشان است.
او تاكيد كرد: به همين خاطر مردان بايد در اين زمينه به ميدان بيايند و عكس العمل نشان دهند چون مردان ما عاقل و كامل هستند و قدرت مديريت هيجانات خود را دارند.
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري خراسان رضوي گفت: در دولت اصلاحات موضوع امنيت زنان مورد توجه قرار گرفت و بدون سر و صدا اورژانس اجتماعي با محورهايي از جمله مداخله در طلاق و مداخله در بحران اجتماعي تشكيل شد و خانه هاي امن هم از باقيات الصالحات دولت اصلاحات است.
1922/7507