فعالیت در حوزه دیجیتال با هدف رونق تولید در دستور كار است

شیراز-ایرنا- دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس گفت: یكی از سرفصل های این شورا فعالیت های حوزه دیجیتال و فضای مجازی است و برنامه ریزی برای این حوزه ها با هدف دستیابی به چشم انداز رونق تولید در دستور كار است.

پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در گزارش روز یكشنبه خود از قول صابر سهرابی كه در نخستین نشست كارگروه شبكه ملی فرهنگ و فضای مجازی سخن می گفت، افزود: حوزه دیجیتال از حوزه هایی است كه می تواند در سایه شعار رونق تولید باعث ایجاد فضای كسب و كار، درآمدزایی و ورود ارز به كشور شود از این رو بر ماست تا از آن حمایت جدی داشته باشیم.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: فضای مجازی امروزه گستردگی خود را به تمام اقشار و افراد جامعه رسانده است و همه جامعه با تمام رده های سنی و اجتماعی با آن در ارتباط هستند.
سهرابی اضافه كرد: در این حوزه همچنین می توان برای ترویج فرهنگ كتاب و كتابخوانی نیز سهم قابل توجهی در نظر گرفت.
وی ادامه داد: معرفی رسانه های دیجیتال، شناسایی ظرفیت ها و جایگاه فارس در این زمینه، حركت در مسیر سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و مجتمع فرهنگی دیجیتال فاطمه زهرا (س) به عنوان مجموعه بالادستی حوزه دیجیتال و فضای مجازی استان فارس باید ضمن ارایه برنامه های خود در این زمینه، پرداختن به موارد یاد شده را هم مد نظر قرار دهد.
7375 /6118