روند سياسي حل بحران سوريه بررسي شد

دمشق- ايرنا- ' وليد المعلم ' وزير امورخارجه سوريه در دمشق با 'گير پيترسون' نماينده سازمان ملل در امور سوريه درباره پيشرفت هاي حاصله در روند دستيابي به راه كار سياسي براي حل بحران سوريه گفت و گو كرد.

به گزارش ايرنا به نقل خبرگزاري سوريه (سانا)، دو طرف روز يكشنبه در اين ديدار درباره تكميل رايزني ها براي تشكيل كميته بررسي قانون اساسي نيز بحث و تبادل نظر كردند.
پيترسون نيز گزارشي درباره تازه ترين فعاليت هاي خود در خصوص سوريه و حل بحران جاري اين كشور ارائه كرد.
فيصل مقداد و ايمن سوسان معاونان وزارت امورخارجه نيز در اين ديدار حضور داشتند.
تلاش ها براي حل بحران سياسي سوريه همزمان با ادامه درگيري ها در بخشي هاي شمال غربي و شرقي اين كشور همچنان ادامه دارد.
پيترسون چهارمين فرستاده ويژه سازمان ملل به سوريه از آغاز بحران اين كشور در سال 2011 است كه تلاش مي كند با همكاري دولت سوريه بحران جاري در اين كشور حل و فصل شود.
سوريه از 24 اسفند 1389 درگيري بحران ناشي از حمايت برخي كشورهاي عربي، همسايه و غربي و رژيم صهيونيستي از تروريست ها است.
خاورم**9329*1436**شبس1613