۲۵ فروردین ۱۳۹۸،‏ ۱۸:۰۵
کد خبر: 83278031
۰ نفر
ميزان رشد اقتصادي در 9 ماهه پارسال 541 هزار ميليارد تومان شد

تهران- ايرنا- مركز آمار ايران اعلام كرد: در 9 ماهه پارسال شاخص محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ به پنج ميليون و 413 هزار و 437 ميليارد ريال با احتساب نفت و چهار ميليون و 303 هزار و 530 ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيد.

به گزارش يكشنبه تارنماي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي در مدت مشابه سال 1396 با احتساب نفت پنج ميليون و 627 هزار و 224 ميليارد ريال و بدون احتساب نفت چهار ميليون و 387 هزار و 552 ميليارد ريال بود.
تغيير اين شاخص نشان دهنده رشد منفي 3.8 درصدي با احتساب نفت و رشد منفي 1.9 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون احتساب نفت است.
بر اساس اين گزارش، در 9 ماهه پارسال ميزان رشد نسبت به دوره مشابه 1396 در رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي منفي 2.1 درصد، گروه صنعت منفي 7.9 درصد و گروه خدمات 0.6 درصد بود.
محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلي شامل ٤٢ رشته فعاليت انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگلداري و ماهيگيري است.
زيربخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تامين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان در گروه صنعت قرار مي گيرد.
گروه خدمات شامل زيربخش‌هاي عمده و خرده فروشي، فعاليت هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا، حمل و نقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعاليت هاي مالي و بيمه، مستغلات، كرايه و خدمات كسب و كار و دامپزشكي، اداره امورعمومي و خدمات شهري، آموزش، فعاليت هاي مربوط به سلامت انسان و مددكاري اجتماعي و ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي است.

اقتصام*2022*1961*