ايجاد مخازن ذخيره آب بسياري از مشكلات كشور را برطرف مي كند

كرمانشاه - ايرنا- نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه كرمانشاه گفت: ايجاد مخازن ذخيره آب بر سر راه آبريزهاي كشور و ذخيره بارش ها و آب هاي روان حاصل از آن مي تواند بسياري از مشكلات كشور را برطرف سازد و حتي از وقوع سيل جلوگيري كند.

به گزارش ايرنا؛ آيت الله 'مصطفي علما' روز يكشنبه در نشست با اعضاي شوراي هماهنگي صنعت آب و برق استان كرمانشاه، اظهار داشت: يكي از مشكلات كشورمان كمبود ذخاير آب است و نبايد در چنين شرايطي اجازه دهيم در سال هاي پر بارش اين حجم از آب كشور هدر برود و حتي به تهديد عليه مردم تبديل شود.
وي افزود: البته در جريان سيل اخير مسئولان استان كرمانشاه زحمات بسياري كشيدند كه جاي تقدير دارد چرا كه با وجود بارش هاي شديد و ورود آب هاي فراوان به استان بهترين مديريت انجام شد و كمترين مشكل ممكن براي مردم در اين استان ايجاد شد.
وي گفت: از ابتداي انقلاب تا به امروز نشان داده ايم كه هر جا انقلابي باشيم و انقلابي عمل كنيم نتيجه مي گيريم و پيشرفت خواهيم كرد و در چنين فضايست كه دشمنان هيچ غلطي نمي توانند بكنند.
وي افزود: تمام وحشت آمريكا نيز از همين روحيه انقلابي كشور است كه با اقدام اخير خود عليه سپاه سعي كرده است پرچم دار فعاليت هاي انقلابي كشور را تحت فشار قرار دهد و اين را بدانيد كه تا زماني كه روحيه انقلابي و مديريت و كار انقلابي در كشور باشد آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند.
همچنين رئيس شركت آب منطقه اي، شركت توزيع برق، شركت هاي آب و فاضلاب روستايي و شهري، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمانشاه، شركت خطوط لوله و مخابرات نفت استان نيز گزارش عملكرد شركت هاي خود را در خصوص زلزله سال گذشته و سيل اخير كرمانشاه ارائه دادند.
3033