بیش از 4.4 میلیون تن فولاد خام صادر شد

تهران- ایرنا- انجمن تولید كنندگان فولاد ایران اعلام كرد: از ابتدای فروردین تا پایان بهمن سال 97 حدود چهار میلیون و 484 هزار تن فولاد میانی (خام) و 2 میلیون و 612 هزار تن محصولات فولادی صادر شد.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از جداول آماری انجمن تولید كنندگان فولاد ایران، مقایسه صادرات فولاد میانی در دوره 11 ماهه 97 نسبت به دوره مشابه 96 از افت 26 درصدی حكایت دارد. اما صدور محصولات فولادی نیز در مدت مورد بررسی نسبت به 11 ماهه 96 افزایش 90 درصدی داشت.
صادرات فولاد میانی (خام) و محصولات فولادی در 11 ماهه 96 به ترتیب 6 میلیون و 42 هزار تن و یك میلیون و 375 هزار تن ثبت شده بود.
سهم بیلت و بلوم از صادرات فولاد میانی در 11 ماهه پارسال 2 میلیون و 930 هزار تن بود كه در مقایسه با مدت مشابه سال 96 كه سه میلیون و 351 هزار تن بود، 13 درصد كاهش یافت.
همچنین صدور اسلب از صادرات فولاد میانی در دوره زمانی مورد اشاره، یك میلیون و 554 هزار تن بوده كه در مقایسه با 11 ماهه 96 كه 2 میلیون و 691 هزار تن بوده افت 42 درصدی داشته است.

** صادرات بیش از 500 هزار تنی آهن اسفنجی
بر اساس این گزارش، در 11 ماهه سال گذشته 507 هزار تن صادرات آهن اسفنجی به بازارهای هدف انجام شد كه در مقایسه با دوره مشابه سال 96كه 639 هزار تن بود، كاهش 21 درصدی را نشان می دهد.
بررسی آمار عملكرد شركت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در دوره 10 ماهه سال گذشته میزان تولید آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه در سال 96 رشد 27 درصدی داشت و از مرز 21 میلیون تن گذشت.

** صادرات میلگرد با رشد 193 درصدی
بررسی كارنامه صادرات محصولات فولادی در مدت 11 ماهه سال 97 نشان می دهد كه صدور میلگرد به بازارهای صادراتی با رشد 193 درصدی در مقایسه با دوره مشابه در سال 96 بالاترین میزان افزایش را دارد.
میزان صادرات میلگرد در دوره این گزارش به رقم یك میلیون و 437 هزار تن رسید كه نسبت به میزان صادرات در مدت مشابه سال 96 كه رقم 491 هزار تن بود، افزایش 946 هزار تنی را نشان می دهد.

** رشد 177 درصدی در صادرات ورق پوششدار
آمارهای انجمن تولید كنندگان فولاد ایران گویای آن است كه در 11 ماهه پارسال 158 هزار تن ورق پوششدار به مقاصد صادراتی منتقل شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال 96 كه 57 هزار تن بود، رشد 177 درصدی دارد.
همچنین در مدت اشاره شده، صادرات سایر محصولات فولادی نیز به میزان 189 هزار تن بود كه نسبت به 11 ماهه 96 با رقم 74 هزار تن، افزایش 155 درصدی داشت.

** مشتریان متقاضی فولاد میانی (خام ) ایران
آمار عملكرد 11 ماهه 97 انجمن تولید كنندگان فولاد ایران نشان می دهد كه طرف های تجاری و مشتریان فولاد ایران بیشتر متقاضی فولاد میانی (خام ) هستند، زیرا این بخش سهم 59 درصدی از كل صادرات را در مدت مورد اشاره به خود اختصاص داد و پس از آن میلگرد با 18.9 درصد و ورق گرم نیز با 7.5 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.
فولاد میانی (خام)، میلگرد و ورق گرم در مجموع بیش از 85 درصد از صادرات فولاد و محصولات فولادی را در مدت 11 ماهه 97 به خود اختصاص دادند.
گزارش 2 ماهه نخست سال 2019 ( 11 دی تا 10 اسفند 97) نشان می دهد میزان تولید فولاد ایران 7.6 درصد افزایش یافت و به 4.2 میلیون تن رسید.
انجمن جهانی فولاد در تازه ترین گزارش خود آورده است: ایران درماه های ژانویه و فوریه، چهار میلیون و 245 هزار تن فولاد خام تولید كرد كه این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی، سه میلیون و 945 هزار تن بود.
میزان تولید ماه فوریه 2019 میلادی نیز 2 میلیون و 15 هزار تن بود كه نسبت به رقم تولید ماه ژانویه 2019 میلادی (2 میلیون و 230 هزار تن)، 9.6 درصد كاهش را نشان می دهد.
64 كشور فولادساز جهان در 2 ماهه نخست سال 2019 میلادی، 287 میلیون و 609 هزار تن فولاد خام تولید كردند كه در مقایسه با مدت مشابه سال 2018 (277 میلیون و 191 هزار تن)، 3.7 درصد افزایش را نشان می دهد.
چین (149.5 میلیون تن)، هند (17.9 میلیون تن)، ژاپن (15.8 میلیون تن)، آمریكا (14.4 میلیون تن) و كره جنوبی (11.8 میلیون تن) پنج كشور نخست تولیدكننده فولاد خام جهان هستند.
اقتصام**1559**2022