۲۵ فروردین ۱۳۹۸،‏ ۲:۴۷
کد خبر: 83276850
۰ نفر
مخالفان دولت صربستان خواستار برگزاری انتخابات شدند

بلگراد - ایرنا - احزاب مخالف دولت و رئیس جمهوری صربستان این هفته نیز با برگزاری تظاهرات ضددولتی با عنوان «یك از 5 میلیون» در بلگراد خواستار استعفای دولتمردان این كشور و برپایی انتخابات پارلمانی شدند.

به گزارش بامداد یكشنبه ایرنا، تظاهرات كنندگان شنبه شب با پیاده روی در خیابان های مركزی بلگراد و تجمع در مقابل پارلمان صربستان با سر دادن شعارهای ضددولتی مخالفت خود را با حكومت كنونی در این كشور و ناتوانی دولتمردان در اداره امور و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم، نشان دادند.
چدومیر چوپیچ استاد دانشگاه صربستان دراین تجمع به تظاهرات مردم در شهرهای مختلف این كشور اشاره كرد و گفت كه آلكساندر ووچیچ رئیس جمهوری صربستان علاوه بر وظایف خود به عنوان ریاست جمهوری، وظایف دیگر نهادهای كشور از جمله قانونگذاری را در دست گرفته است.
وی همچنین افزود كه صربستان در پنج سال گذشته به شدت ویران شده و استخدامی در كشور متوقف و مالیات در این مدت افزایش یافته و این در حالی است كه تعداد زیادی از شهروندان فقیر و تهیدست شده و تعداد كمی نیز به ثروت های بزرگی دست یافته اند.
زوران ایووشویچ یكی از قضات صربستان نیز در این تجمع رئیس جمهوری را به نقض قانون اساسی متهم كرد و گفت كه ووچیچ با در اختیار گرفتن سمت ریاست جمهوری، قدرت رئیس دولت را نیز در دست خود گرفته است.
وی همچنین رئیس جمهوری صربستان را به در اختیار گرفتن نهادهای بزرگ و دخالت در سیاست های داخلی و خارجی كه از وظایف پارلمان و دولت به شمار می روند، متهم كرد.
نمایندگان تظاهرات كنندگان همچنین گفتند كه اگر به درخواست هایشان تا 6 روز دیگر پاسخ داده نشود، هفته آینده دوباره تظاهرات دیگری در بلگراد و دیگر شهرهای صربستان برگزار می كنند.
تعداد تظاهر كنندگان كه در بلگراد با هدف بركناری دولت و استعفای ریاست جمهوری تجمع كرده بودند حدود 7 هزار و 500 نفر گزارش شده است.
حزب پیشرو ( حزب حاكم) برای نشان دادن برخورداری از حمایت قشر وسیعی از مردم برای پنجشنبه 18( آوریل / 29 فروردین) فراخوان داده است.
نوزدهمین تظاهرات ضددولتی در صربستان با عنوان «یك از 5 میلیون» با هدف بركناری مقام های دولتی از جمله ووچیچ رییس جمهوری این كشور و برگزاری انتخابات پارلمانی در بلگراد برگزار شد.
شركت كنندگان در نوزدهمین تظاهرات ضددولتی خواستار برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد، آزادی رسانه ها و بركناری مقام های ارشد دولتی شدند.
نخستین تظاهرات ضد دولتی علیه رئیس جمهوری صربستان در 8 دسامبر 2018 به دلیل حمله به رهبر چپ صربستان در بلگراد آعاز شد.
احزاب مخالف دولت و رئیس جمهوری صربستان در پنج ماه گذشته با ادعای نبود آزادی رسانه ای، رفاه و معضلات اقتصادی در این كشور و با هدف بركناری دولت كنونی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، تظاهرات متعددی برپاكرده اند.
مخالفان با این ادعا كه رسانه های جمعی در صربستان به طور یكجانبه اقدام می كنند، رئیس جمهوری را به دراختیار گرفتن رسانه های خبری متهم كردند. ووچیچ رئیس جمهوری صربستان اتهام های مطرح شده را رد كرده است.
شبد**اروپام**436**