گسترش رفاه عمومي رويكرد ستاد تنظيم بازار استان مركزي است

اراك - ايرنا - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي گفت: گسترش رفاه عمومي و افزايش رضايتمندي مردم رويكرد اصلي ستاد تنظيم بازار است.

به گزارش ايرنا، «سعيد فرخي» عصر شنبه در نشست كارگروه ستاد تنظيم بازار استان مركزي افزود: وجود كالاهاي اساسي و ثبات قيمت با جديت هر چه تمامتر بايد از سوي دستگاه هاي عضو ستاد تنظيم بازار استان دنبال شود.
وي ادامه داد: با پايان تعطيلات نوروز فعاليت ستاد تنظيم بازار نه تنها كاهش نمي يابد بلكه بايد با همان روحيه تا ثبات كامل قيمت كالاهاي اساسي ادامه داشته باشد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي اظهار داشت: حوزه نظارتي استان تكاليف سنگيني برعهده دارد و همه ظرفيت ها بايد در بازار متمركز شود تا هرگونه گرانفروشي، تخلف، عرضه كالاهاي بي كيفيت و رفتارهاي غيرمنطقي متوقف شده و مردم با اطمينان و با بهترين كيفيت بتوانند مايحتاج خود را خريداري كنند.
فرخي بيان كرد: قيمت نهايي مرغ دستخوش بي تدبيري برخي دستگاه ها در تامين نهاده ها است به طوري كه اكنون مرغدار سويا را به 2 برابر قيمت خريداري مي كند.
وي تاكيد كرد: وزارت جهاد كشاورزي بايد نسبت به تامين و ثبات قيمت نهاده هاي دامي تصميم قطعي گرفته چرا كه تا زماني كه مسئله تامين نهاده هاي دامي حل نشود قيمت مرغ با نوسانات روزانه مواجه خواهد بود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي بيان كرد: ستاد تنظيم بازار اين استان با برنامه هاي سال گذشته حركت مي كند اما بايد ضريب خطاي اين ستاد در تصميم گيري ها به حداقل ممكن برسد.
استان مركزي 12 شهرستان و يك ميليون 440 هزار نفر جمعيت دارد.
3017/3075