دانشگاه هنر و 4 مشكل بودجه ای آن

تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه هنر گفت كه این دانشگاه با چهار مشكل عمده درباره بودجه اختصاص یافته با آن رو به رو است كه برای جلوگیری از صدمات آموزشی نیازمند رفع این مسائل از طرف سازمان برنامه است.

حسن سلطانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا اظهار كرد: بودجه دانشگاه ها و رشته های هنری كشور بر اساس معیار سایر رشته های فنی و علوم انسانی دیده می شود، در صورتی كه قابل مقایسه با یكدیگر نیستند.
وی درباره اولین مسئله بودجه ای دانشگاه هنر افزود : گروه ها و رشته های هنری نیاز به كارگاه مجسمه سازی، لابراتوارهای عكاسی و فیلمبرداری و آزمایشگاه دارند. همچنین رشته های هنر مثل مرمت، فرش، و سایر رشته های طراحی صنعتی و صنایع دستی كارگاه های آموزشی مخصوص به خود را دارد. همه این موارد هزینه های زیادی دارند كه با رشته های علوم انسانی كه صرفا نیازمند كلاس درسی است، قابل مقایسه و مشابه نیست.
سلطانی با بیان اینكه اختصاص بودجه یكسان بدون در نظر گرفتن نیاز دانشگاه های هنر از جمله اشكالات كار است، اظهار كرد: بارها درخواست بازنگری بودجه به سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داده شده است اما خواسته ها برآورده نشده است.
وی ادامه داد: حتی دانشگاه درخواست داشته مجموعه رشته های هنری، پلاتوها، سالن های نمایش و كارگاه های اختصاصی آنها بودجه خاص دریافت كنند كه این اتفاق رخ نداده است.
رئیس دانشگاه هنر با اشاره به دومین مسئله بودجه ای دانشگاه، گفت: بین افزایش هزینه ها و افزایش بودجه دانشگاه ها تعادل برقرار نیست. به عنوان مثال در سال جاری 20 درصد حقوق كارمندان و اعضای هیات علمی افزایش پیدا می كند كه در میزان بودجه لحاظ نشده است، در این صورت ما با یك بودجه منفی نسبت به سال گذشته مواجه هستیم. همچنین این مسئله تمامی دانشگاه ها را در بر می گیرد.
سلطانی با اشاره زمان پرداخت بودجه تخصیص یافته كه سومین مسئله است، اظهار كرد: مشكل عمده ای كه در اكثر دانشگاه ها با آن رو به رو هستیم تخصیص بودجه هایی است كه به موقع پرداخت نمی شود.
وی با اشاره به چهارمین مسئله بودجه این دانشگاه افزود: در دانشگاه های هنری به دلیل انجام پروژه ها و پایان نامه ها به صورت عملی و نظری در سه مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری دانشجویان با سنوات اضافه مواجه می شوند و تعداد ترم های مجاز مشخص شده برای انجام پروژه آنها كافی نیست.
رئیس دانشگاه هنر افزود: اكثر دانشجویان در بسیاری از رشته ها تعداد سنوات اضافی دارند اما بودجه ای كه از سازمان دریافت می شود فقط برای دانشجویانی است كه در سنوات مجاز حضور دارند.
سلطانی خاطر نشان كرد: دانشگاه هنر بیش از یكهزار و 500 نفر دانشجو سنوات رایگان دارد كه شهریه پرداخت نمی كنند و 40 درصد از بودجه خود را برای این دانشجویان صرف می كند اما این هزینه را از سازمان برنامه و بودجه دریافت نمی كند و بسیاری از دانشگاه ها نیز در این خصوص دچار مشكل و كمبود بودجه هستند.
رئیس دانشگاه هنر ادامه داد: دانشگاه حدود 4 هزار دانشجو دارد كه فقط بودجه 2 هزار و 200 نفر آنها تامین می شود و این تفاوت تامین بودجه معضلی است كه دانشگاه با آن رو به رو است.
سلطانی با اشاره به پیامد های كمبود بودجه در دانشگاه ها تصریح كرد: سخت گیری های دانشگاه برای اینكه دانشجویان با سنوات كمتری تحصیل خود را به پایان برسانند در فضای رشته های هنری با كاهش كیفیت آموزش همراه است. همچنین از طرف دیگر همراهی بیشتر سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم نسبت به دانشگاه هنر هنوز اتفاق نیوفتاده است.
**9465**1601**