شهرداري سمنان از رشته هاي ورزشي پرطرفدار حمايت مي كند

سمنان- ايرنا- شهردار سمنان گفت: شهرداري سمنان به دنبال هزينه كرد منطقي و حمايت مالي در رشته هاي ورزشي پرطرفدار مردمي و ظرفيت دار است.

سيد محمد ناظم رضوي روز شنبه در گفت و گو يا ايرنا افزود: سياستگذاري شهرداري سمنان با وجود ظرفيت هاي ورزشي، حركت به سمت حمايت از ورزش به منظور افزايش نشاط اجتماعي شهروندان است.
وي با اشاره به سرمايه گذاري در رشته هاي پرطرفدار بيان كرد: شهرداري سمنان براي افراد با استعداد در رده هاي سني از نونهالان تا بزرگسالان كه مي توانند ملي پوشان آينده كشور شوند، سرمايه گذاري و حمايت مي كند.
ناظم رضوي تاكيد كرد: هزينه هاي شهرداري سمنان در حوزه ورزش براي جلوگيري از هرگونه هدر رفت منابع، بايد منطقي باشد.
وي با بيان اينكه شهر سمنان استعدادها و قابليت هاي مطلوبي در حوزه ورزش دارد تصريح كرد: با توجه به وجود ظرفيت ها و استعدادهاي ورزشي در سمنان، باشگاه ورزشي شهرداري با تصميم اعضاي شوراي شهر و اين سازمان دوباره احيا شد.
به گفته وي، با اتخاذ تدابير و برنامه ريزي در شوراي شهر سمنان قرار شد باشگاه ورزشي شهرداري با اركان و مديريت خاص و با حضور معتمدان و چهره هاي شناخته شده در حوزه ورزش فعاليت داشته باشد.
شهردار سمنان با اشاره به اينكه ورزش هاي همگاني در اساسنامه سازمان هاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي مورد توجه قرار گرفته است اضافه كرد: فعاليت در ورزش قهرماني با مجوز وزارت ورزش و جوانان از مجراي باشگاه هاي ورزشي امكان پذير است.
ناظم رضوي گفت: تيم فوتبال ساحلي شهرداري سمنان از طريق باشگاهي به فعاليت خود ادامه مي دهد و در رقابت هاي ليگ امسال در حال حاضر در فوتبال ساحلي مردان حضور دارد.
شهرداري سمنان يادآور شد: تيم واليبال بانوان شهرداري سمنان در رقابت هاي ليگ برتر سال گذشته تجربه كسب كرد كه در نشست هاي امسال در خصوص ادامه فعاليت آن تصميم گيري مي شود.
شهر سمنان حدود 200 هزار نفر جمعيت و استان سمنان بيش از 700 هزار نفر جمعيت در هشت شهرستان دارد.
9891/7408