ذخيره سازي 30 ميليون مترمكعب روان آب در چهارمحال و بختياري

شهركرد- ايرنا- مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال وبختياري با اشاره به اجراي طرح هاي آبخيزداري در استان گفت: در بارش هاي اخير بيش از 30 ميليون مترمكعب روان آب در بارش هاي اخير در استان ذخيره سازي شد.

علي محمدي مقدم روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: 2 هزار و 300 سد سنگي و ملاتي و 86 بند خاكي در استان احداث و كار ذخيره سازي را انجام مي دهند.
به گفته وي، در بارش هاي اخير برخي از سدهاي استان از جمله نصيرآباد كوهرنگ و گنج لردگان به دليل تكميل ظرفيت و مخزن سد به وضعيت بحراني در آمد كه با نصب دستگاه هاي پمپاژ آب و باز كردن دريچه هاي اضطراري مانع از سرريز و يا يا شكسته شدن تاج سد شد.
وي تصريح كرد، اجراي طرح هاي آبخيزداري و آبخوانداري در تقويت سفره هاي زير زميني، افزايش ذخيره آب، كاهش سرعت سيلاب و كنترل دبي آب رودخانه و كاهش خسارت هاي جاني و همچنين جلوگيري از فرسايش خاك و افزايش گل و لاي موثر است.
محمدي مقدم با بيان اينكه 85 درصد مساحت استان حوزه بزرگ كارون است، اظهار داشت: 90 درصد طرح هاي آبخيزداري استان در اين حوزه اجرا شده است.
وي به نقش اين سدها و بندها در راستاي اجراي طرح هاي آبخيزداري تاكيد كرد و گفت: در صورتي كه اين سدهاي خاكي احداث نمي شد، اين ميزان آب ذخيره سازي شده نيز بر سيلاب هاي خوزستان مي افزود.
محمدي مقدم با اشاره به فرسايش 20 تن خاك در هكتار افزود: با اجراي اين طرح ها فرسايش خاك كاهش پيدا مي كند.
به گفته وي، در استان چهارمحال وبختياري مطالعات اجراي طرح هاي آبخيزداري و آبخوانداري در 500 هزار هكتار از اراضي تهيه و در 250 هزار هكتار اجرايي شده است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال وبختياري گفت: اجراي اين طرح ها در مابقي اراضي بيش از 300 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد كه در صورت تامين اين ميزان در يك برنامه پنج ساله اجرايي خواهد شد.
وي با اشاره به بارش هاي اخير استان افزود: اين بارش ها بيش از 100 ميليارد ريال خسارت به منابع طبيعي وارد كرده كه حدود نيمي از اين ميزان به بندها و سدهاي استان وارد شده است.
به گزارش ايرنا، سال گذشته از محل صندوق توسعه ملي بيش از 200 ميليارد ريال براي طرح هاي آبخيزداري به استان اختصاص داده شد كه اين ميزان اعتبار براي اجراي 120 طرح در 30 حوضه آبخيز استان در سطح حدود 200 هزار هكتار در قالب طرح هاي بيولوژيك، بيومكانيك، مكانيكي و آبخيزداري اجرايي شده است.
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان اردل نيز با اشاره به وضعيت و موقعيت شهرستان كه در شيب بالا واقع شده است، گفت: اجراي طرح هاي آبخيزداري و آبخوانداري در اين شهرستان در جلوگيري از فرسايش خاك و سيلاب نقش مهمي داشته است.
سليمان بهمني افزود: اجراي طرح بذركاري در دامنه پرشيب روستاي عزيزآباد كه با شيب 70 درصد در دامنه كوه واقع شده و جمعيت بيش از 600 نفر دارد در كاهش سيلاب نقش داشته است.
وي گفت: اين طرح با همكاري دهياري، جوامع محلي و اداره منابع طبيعي شهرستان اردل در 25 هكتار از مراتع اين شهرستان در سال گذشته اجرا شد.
چهارمحال و بختياري منشاء 2 رودخانه عظيم كارون و زاينده رود و بخشي از دز است.
يك ميليون و 400 هزار هكتار از مساحت چهارمحال و بختياري را جنگل و مراتع تشكيل مي دهد كه معادل 86.5 درصد از سطح اين استان را شامل مي شود.
7360/6021