ساخت پل راه روستايي خراسان شمالي 2500 ميليارد ريال نياز دارد

بجنورد- ايرنا- مديركل راه و شهرسازي خراسان شمالي گفت: براي ساخت پل بر راه هاي روستايي سيل گير استان 2 هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار نياز است.

عليرضا مصطفي زاده بورا روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بر اساس اولويت بندي شده، ساخت ابنيه راه هاي روستايي در دست اجراي اين اداره كل نياز به تامين 300 ميليارد ريال اعتبار است.
وي افزود: در استان 997 كيلومتر راه روستايي بايد ساخته و آسفالت شود.
مديركل راه و شهرسازي خراسان شمالي گفت: سيل به پروژه هاي اين اداره كل در هشت شهرستان استان خسارت وارد كرده است كه ميزان خسارت ها در هشت شهرستان 60 ميليارد ريال برآورد شده است.
مصطفي زاده بورا اظهار داشت: نبود پل و ابنيه در راه هاي روستايي، سبب قطع ارتباط راه بسياري از روستاهاي استان شد و امداد رساني به اين مناطق را با مشكل روبه رو كرد از اين رو ايجاد پل و ابنيه يك نياز اساسي در اين راه هاي روستايي است.
به گزارش ايرنا، نبود پل و ابنيه در راه هاي روستايي سيل گير اين استان سبب شد تا سيلاب، راه ارتباطي بسياري از روستاها را قطع كند.
7185/ 6042