26هزارتن خرما امسال از نخلستان هاي حاجي آباد توليد مي شود

بندرعباس- ايرنا- مديرجهاد كشاورزي حاجي آباد پيش بيني كرد: در سال جاري افزون بر 26هزارتن محصول خرما از سطح نخلستان هاي اين شهرستان توليد شود.

مهدي عباسپور روز شنبه در گفت و گو با ايرنا سطح زيركشت خرما در اين شهرستان را افزون بر 58هزارو900هكتار اعلام كرد كه از اين ميزان 4هزار و 300هكتار آن ثمرده است.
وي افزود: در شهرستان حاجي آباد 45 رقم خرما وجود دارد كه 80 درصد از اين رقم ها از نوع تجاري شامل پيارم، خاصويي، مضافتي و شاهاني است.
مديرجهاد كشاورزي حاجي آباد ابراز داشت: امسال در راستاي حمايت از توليد محصول خرما و در صورت تامين اعتبار طرح هاي تجميع درختان خرما به ميزان 150هكتار انجام مي شود.
عباسپور همچنين اختصاص يارانه نهال به باغداران را از برنامه هاي امسال جهاد كشاورزي حاجي آباد در راستاي رونق توليد عنوان كرد.
وي در خصوص پايان عمليات گرده افشاني نخلستان هاي حاجي آباد نيز گفت: عمليات گرده افشاني كه از نيمه دوم اسفند شروع شده تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري در منطقه هاي شمالي اين شهرستان ادامه دارد.
به گفته مديرجهاد كشاورزي حاجي آباد عمليات گرده افشاني باغ هاي نخل نيازمند كشاورزاني ماهر و به صورت سنتي انجام مي شود.
9887 /6048