طغيان بيماري روده اي در خوزستان گزارش نشده است

اهواز - ايرنا - سرپرست مركز بهداشت خوزستان گفت: هيچ گونه طغيان بيماري هاي روده اي در مناطق سيل زده استان گزارش نشده و همه چيز عادي و تحت كنترل است.

سيدمهدي حسيني زاده جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: به منظور كنترل بيماري هاي واگير نظام مراقبتي به نام نظام مراقبت سندرميك وجود دارد كه در حال حاضر در تمام اردوگاهها و محل هاي اسكان سيل زدگان در حال اجراست يعني شناسايي بيماران و گزارش دهي موارد مشكوك در حال انجام است.
وي اظهار داشت: در حال حاضر هيچ مورد مشكوك به سرخك گزارش نشده و از ابتداي اسكان سيل زدگان تمام كودكان زير 15 سال مستقر در اردوگاهها عليه بيماري سرخك واكسينه شدند.
حسيني زاده ادامه داد: براي جلوگيري از گزش حشرات به ويژه مواردي كه در محل هاي خاصي مانند تپه ها اسكان داشتند اسپري دور كننده حشرات بين سيل زدگان توزيع شده و در حال توزيع است و راه استفاده از آنها نيز آموزش داده مي شود.
سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اهواز در خصوص عقرب و مارگزيدگي گفت: چندين مورد اتفاق افتاده ولي از حالت نرمال خارج نشده است؛ اطراف تمامي اردوگاه ها و چادرهاي سيل زدگان سمپاشي صورت گرفته و همچنين آموزش هاي لازم به صورت چهره به چهره در خصوص مراقبت از خود به مردم داده شده است.
وي ادامه داد: در تمامي شهرستان ها نيز سرم ضد عقرب و مار گزيدگي به اندازه كافي موجود است تا در صورت وقوع گزش اقدامات لازم به عمل آيد.
حسيني زاده اضافه كرد: تاكنون بيش از 2 هزار و 100 مادر باردار، هشت هزار كودك و 2 هزار و 104 سالمند به اردوگاههاي سيل زدگان و مكان هاي امن منتقل و تحت مراقبت هاي بهداشتي و درماني قرار گرفتند.
سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز گفت: براي پشيگيري از شيوع بيماري هاي واگير به حدود 13 هزار نفر از افراد ساكن در اردوگاهها به صورت چهره به چهره آموزش خودمراقبتي داده شده است.
وي گفت: همچنين نظارت بر آب آشاميدني و تغذيه مردم سيل‌زده به ويژه سيل‌زدگاني كه اسكان داده شده‌اند در دستور كار قرار دارد و تاكنون بيش از يك هزار و 300 مورد كلرسنجي از آب اشاميدني و 421 مورد نمونه برداري ميكروبي انجام شده و بر دفن بهداشتي 11 مورد لاشه حيوانات نظارت به عمل آمده است.
حسيني زاده اظهار داشت: به منظور گند زدايي سطوح بيش از 2 تن آهك تهيه وتوزيع شده است و همچنين 124 كيلوگرم پركلرين نيز جهت گند زدايي توزيع، و بيش از 2 تن مواد غذايي غيرقابل مصرف معدوم سازي شده است.
سرپرست مركز بهداشت خوزستان ادامه داد: همچنين در راستاي رفع نياز هاي بهداشتي گروههاي مختلف سني بيش از 2 هزار و 800 بسته محصولات سلولزي شامل پوشك بچه و سالمند و... در اختيار سيل زدگان قرار گرفته و 620 بسته شير خشك تحويل مادران داراي نوزاد شده است.
وي گفت: در حال حاضر 65 تيم سلامت شامل پزشك، ماما، كارشناس بهداشت محيط و كارشناس پيشگيري از بيماريها بر وضعيت بهداشتي تمام اردوگاهها نظارت دارند
بر اساس اين گزارش در پي طغيان رودخانه هاي دز، كرخه و كارون، دستور تخليه هفت شهر و 250 روستاي خوزستان صادر شده و تا كنون 105 روستا را سيلاب گرفته است.
به گفته وزير كشور 400 هزار نفر در خوزستان در معرض سيلاب هستند.
3004/6068