69 ميليارد ريال براي توسعه آب و فاضلاب شهر خوي اختصاص يافت

اروميه- ايرنا- مدير آب فاضلاب شهر خوي گفت: 69 ميليارد ريال اعتبار براي توسعه شبكه‌هاي آب و فاضلاب و اتمام مدول سوم فاضلاب اين شهر در سال جاري اختصاص يافت.

سلطانعلي وليزاده روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: امسال با استفاده از 45 ميليارد و 585 ميليون ريال از اين ميزان اعتبار 12.85 كيلومتر شبكه فاضلاب در اين شهر اجرا مي شود.
وي با اشاره به اينكه مدول سوم تصفيه خانه فاضلاب خوي اكنون 92 درصد پيشرفت فيزيكي دارد، اظهار داشت: امسال اين طرح باتوجه به اعتبار اختصاصي به بهره برداري مي رسد.
وي اظهار داشت: توسعه و اصلاح نزديك به 24 كيلومتر شبكه آب و فاضلاب و خطوط انتقال نيز طي سال جاري در دستور كار قرار دارد و براي اجراي اين پروژه بيش از 69 ميليارد ريال هزينه مي شود.
«وليزاده» اضافه كرد: در سال هاي گذشته بيش از 330 كيلومتر خطوط اصلي و فرعي شبكه فاضلاب در شهر خوي به مرحله اجرا در آمد و يك باب تصفيه خانه با دو مدول در حال بهره برداري و يك مدول در دست ساخت (نزديك به 92 درصد پيشرفت فيزيكي) كه گام مناسبي در جهت تامين منافع بهداشتي شهر بوده، اجرا شده است.
مدير آب و فاضلاب خوي گفت: با توجه به توسعه محدوده شهري و افزايش ساخت و ساز و تراكم بالاي جمعيتي و ضرورت توسعه شبكه، بخشي از خطوط آبرساني موجود نيز به لحاظ قدمت و فرسودگي نياز به اصلاح و بازسازي دارد.
وي اضافه كرد: در همين راستا توسعه و اصلاح بيش از 11 كيلومتر از شبكه توزيع با اعتبار 24 ميليارد و 62 ميليون ريال در شهر خوي از ديگر برنامه‌هاي پيش روي آبفاي خوي است.
وليزاده گفت: با توجه به اينكه حدود 30 درصد شبكه توزيع آب شرب در سطح شهر فرسوده است، بايد با برنامه‌ريزي جامع و مدون به سمت اصلاح شبكه‌هاي فرسوده حركت شود.
به گزارش ايرنا 39 هزار و 854 انشعاب فاضلاب شهري در خوي وجود دارد و طول شبكه فاضلاب در اين شهرستان 317 هزار و 862 متر است؛ خوي با 385 هزار نفر جمعيت در شمال آذربايجان غربي قرار گرفته و دومين شهر پرجمعيت استان است.
8135/3072