150 گونه جانوری ایران در معرض خطر انقراض

تهران- ایرنا- مسئول آزمایشگاه بانك سلول های انسانی و جانوری مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران، تعداد گونه جانوری كشور را 1200 گونه اعلام كرد و گفت: از این تعداد 150 گونه جانوری در معرض خطر انقراض قرار دارند.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، دكتر عبدالرضا دانشور آملی روز پنجشنبه در نشست تخصصی به مناسبت روز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی در باغ گیاه شناسی ملی، اظهار داشت: اسب كاسپین، شتر دوكوهانه، بز مرخز، گاو سیستانی و گاو گلپایگانی و گوسفند مغانی؛ از جمله گونه های جانوری كشور و در معرض خطر انقراض هستند.
وی افزود: براساس آماری كه سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام كرده بین 15 تا 20 درصد گونه های جانوری در معرض خطر انقراض و بین یك تا پنج درصد گونه های جانوری به شدت در معرض انقراض قرار دارند.
دانشور بر لزوم حفاظت از گونه های جانوری كشور تاكید كرد و گفت: حفاظت در مناطق طبیعی از جانوران، نگهداری آنها در ایستگاه های تحقیقاتی و در نهایت نگهداری سلول های سوماتیك، اسپرم، تخمك و دی ان ای/DNA آنها از مهمترین اقدامات برای حفاظت از گونه های جانوری كشور است
عضو هیات علمی مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران گفت: در حال حاضر 1200 گونه جانوری شامل پستاندارن، پرندگان، خزندگان، ماهیان و دوزیستان در كشور وجود دارند كه حدود 200 گونه آنها، پستاندار هستند.

** حدود یك هزار نمونه اسپرم و سلول گونه های جانوری نگهداری می شود
وی، عمده ترین بانك ژن جانوری را مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران و مركز اصلاح نژاد دام كشور اعلام كرد و گفت: در حال حاضر حدود یك هزار نمونه اسپرم و سلول گونه های جانوری در این 2 مركز نگهداری می شود.
مسئول آزمایشگاه بانك سلول های انسانی و جانوری مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران، ادامه داد: در مركز ملی ذخایر ژنتیكی ایران، بیش از 400 نمونه سلولی از گونه های دامی در معرض انقراض نگهداری می شود.
وی، سلول گونه های دامی مانند اسب كاسپین، شتر دوكوهانه، بز مرخوز، گاو سیستانی و گاو گلپایگانی و گوسفند مغانی را از جمله نمونه های در معرض انقراض اعلام كرد كه سلول های آنها در مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی نگهداری می شوند.
عضو هیات علمی مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران تاكید كرد: اگر دولت حمایت های لازم از جمله تخصیص بودجه مناسب را در دستور كار قرار دهد، می توان جلوی انقراض گونه های جانوری را گرفت.
وی اظهار داشت: اولویت حفاظت از ذخایر ژنتیكی و زیستی بین مسئولان وجود ندارد و حمایت های مناسب از مراكزی كه در این زمینه فعال هستند، انجام نمی شود.
نشست تخصصی به مناسبت روز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران امروز (پنجشنبه) با حضور جمعی از صاحب نظران این حوزه در باغ گیاه شناسی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور برگزار شد.
علمی ** 1201 ** 9157