140پيشكسوت فرهنگي عرصه ورزش دانش آموزي هرمزگان تجليل شدند

بندرعباس- ايرنا- به مناسبت عيدهاي شعبانيه در مراسمي روز پنجشنبه 140 نفر از پيشكسوتان فرهنگي عرصه ورزش دانش آموزي هرمزگان تجليل شدند.

به گزارش ايرنا، معاون تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش هرمزگان در اين آيين گفت: پيشكسوتان و فرهنگيان عرصه ورزش سال هاي زيادي در حوزه تربيت بدني عمر مفيد خود را در زمين هاي ورزشي براي دانش آموزان صرف كردند، كه تلاش 30 ساله آنها جاي قدرداني دارد.
عليرضا باقري افزود: معلمان ورزش به ما ياد دادند كه سعادت مان تا چه اندازه به شاد بودن و شاد بودن تا چه اندازه به سلامت مان وابسته است.
وي اظهارداشت: دانش آموزان هرمزگاني در عرصه ورزش قهرماني تاكنون موفقيت هاي زيادي كسب كردند كه مي توان به 2 عنوان قهرماني و نايب قهرماني در رشته هاي بسكتبال و فوتبال در بهمن ماه سال گذشته اشاره كرد.
اين مسوول همچنين به برگزاري مسابقه ورزشي در مدرسه به صورت المپياد اشاره كرد و گفت: طرح حياط پويا از طرح هاي موفقي است كه شادي و نشاط را درون دانش آموزان تقويت كرده است.
باقري همچنين از برگزاري مسابقه هاي ورزشي در سطح استان هرمزگان و كشور به صورت مدرسه قهرمان خبر داد.
7195/6048