200 میلیارد ریال به پایش آب و هوای پارس جنوبی اختصاص یافت

بوشهر- ایرنا- استاندار بوشهر گفت: از محل سفر اسفند ماه سال گذشته رئیس جمهوری به این استان 200میلیارد ریال اعتبار برای احداث سامانه های پایش آب و هوا در منطقه پارس جنوبی اختصاص یافت.

به گزارش ایرنا، عبدالكریم گراوند روز پنجشنبه در نشست كارگروه كاهش آلایندگی زیست محیطی عسلویه افزود: با تحقق این مهم زمینه نظارت علمی و عالمانه بر شرایط حاكم بر منطقه فراهم و زمینه تصمیم گیری بهتر برای كنترل وضعیت آلایندگی ها فراهم می شود.
وی بیان كرد: در ارتباط با منطقه عسلویه باید شرایط چند وجهی دیده شود و موضوع تنها به بحث آب و هوا معطوف نباشد.
گراوند اظهار داشت: ظرفیت شهرهای عسلویه و نخل تقی نیز از لحاظ جمعیتی پر شده و باید شهر جدید سیراف برای سرریز جمعیتی این شهرها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در این ارتباط با توجه به وجود شهری با نام سیراف در استان بوشهر نیاز است اسم این شهر جدید تغییر و با اولویت نام گذاری چاه مبارك لحاظ شود.
گراوند اظهار داشت: باید زیرساخت های اسكان جمعیت در این شهرجدید فراهم و در مدیریت آنها از نیروهای بومی منطقه بهره گیری شود زیرا در این صورت مردم منطقه با توجه به بومی بودن مدیران همكاری مطلوب و موثرتری انجام می دهند.
وی اظهارداشت: نشست كارگروه كاهش آلایندگی های زیست محیطی آغازی برای جمع بندی طرح ها و برنامه های پیشنهادی دستگاه های مختلف متولی كار برای بهبود وضعیت عسلویه است.
گراوند گفت: در این زمینه باید دستگاه هایی متولی مانند محیط زیست، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، منابع طبیعی و آبخیزداری برنامه های مدنظر خود را برای ارائه به كمیته ملی توسعه پایدار عسلویه به استانداری تحویل دهند.
وی اظهارداشت: گزارش جامعی از میزان آلایندگی پالایشگاه های فعال درمنطقه ومراقبت های پزشكی در حوزه سلامت توسط دانشگاه علوم پزشكی مورد توجه واقع شود.
گراوند بیان كرد: اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز باید مسائل مرتبط با فضای سبز و برنامه های تقویتی پیش بینی شده برای آن را محقق كند.
6043/7212