سقوط نيم ميليون بشكه‌اي توليد نفت اوپك در اسفند97و فروردين98

تهران - ايرنا - كاهش توليد نفت عربستان سبب شد مجموع توليد اوپك در ماه مارس سال 2019 ميلادي (اسفند 97 - فرودين 98 ) با بيش از روزانه 500 هزار بشكه به پايين‌ترين حد در چهار سال اخير برسد.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا به نقل از شانا، سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در گزارش ماهانه خود اعلام كرد كه مجموع توليد اعضاي اين سازمان در ماه مارس امسال با 534 هزار بشكه كاهش به 30 ميليون و 20 هزار بشكه در روز رسيد.

در سال جاري ميلادي، عرضه نفت اوپك تاكنون يك ميليون و 500 هزار بشكه كاهش يافته و سبب شده است قيمت شاخص نفت خام برنت حدود 30 درصد افزايش يابد.

توليد نفت عربستان در ماه مارس امسال با 324 هزار بشكه كاهش به 9 ميليون و 800 هزار بشكه در روز رسيد؛ اين رقم، يك ميليون و 300 هزار بشكه نسبت به توليد اين كشور در ماه نوامبر سال 2018 ميلادي كمتر است.

توليد نفت در كشور بحران‌زده ونزوئلا نيز به سقوط خود ادامه داد و با 289 هزار بشكه كاهش به 732 هزار بشكه در روز رسيد.

عراق نيز در اين دوره توليد نفت خود را با 126 هزار بشكه كاهش به چهار ميليون و 500 هزار بشكه در روز رساند و براي نخستين بار در سال جاري ميلادي، به سهميه توليد خود در قالب توافق جهاني كاهش توليد نفت پايبند بود.
اقتصام**9060 ** 1200