مديريت بحران اخير در آذربايجان غربي غيرقابل انكار و ستودني بود

اروميه - ايرنا - رييس مجمع نمايندگان آذربايجان غربي و نماينده مردم ماكو، پلدشت، شوط و چالدران در مجلس شوراي اسلامي گفت: مديريت بحران اخير در استان با وجود برخوردار نبودن از اعتبار مناسب غيرقابل انكار و ستودني بود.

عين الله شريف پور روز پنجشنبه در گفت و‌ گو با خبرنگار ايرنا افزود: با وجود اينكه مديريت بحران آذربايجان غربي از اعتبار ماده 10 و 12 ويژه اين بخش بهره مند نبود، ولي در پيشگيري از خطرات سيل گام هاي قابل تقديري برداشته شد.
وي لايروبي مناسب مسيل ها و رودخانه هاي آذربايجان غربي را از جمله عوامل مهم پيشگيري از بروز مشكل در بحران اخير دانست و اضافه كرد: در كنار اجراي اين طرح مهم، آب ورودي و خروجي سدها به خوبي كنترل شد تا حادثه غيرمترقبه اي در بارش هاي سيل آسا روي ندهد.
وي بيان كرد: برنامه ريزي خوبي نيز در راستاي ادامه لايروبي مسيرهاي رودخانه اي در آذربايجان غربي انجام شده كه با توجه به شرايط اقليمي بخش قابل توجهي از استان، اين امر در اولويت طرح هاي مديريت بحران قرار دارد.
نماينده مردم ماكو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به كوهستاني بودن آذربايجان غربي اظهار داشت: اجراي طرح هاي آبخيزداري در راستاي كاهش مخاطرات ناشي از بارش هاي بهاري بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و‌ حتي طرح هاي آبخيزداري از بين رفته هم بايد دوباره احيا شود.
شريف پور افزود: مردم و‌ دامداران هم در حفظ پوشش گياهي تلاش كرده و به اين مهم توجه داشته باشند كه پوشش گياهي به ويژه در مناطق كوهپايه اي، در جذب آب هاي سطحي نقش موثري دارد.
به گزارش ايرنا، بارش هاي اخير دراستان هاي مختلف كشور از جمله گلستان، لرستان و‌ خوزستان خسارات زيادي به بار آورد.
مديريت بحران آذربايجان غربي همزمان با وقوع سيل در اين استان ها تمهيدات لازم را براي جلوگيري از حوادث ناشي از سيل اتخاذ كرد كه قدرداني رييس جمهوري را در پي داشت.
8135/2093

سرخط اخبار استان‌ها