معاون مالي شهرداري شيراز: 80 درصد بودجه اين نهاد جذب شد

شيراز-ايرنا-معاون مالي و اقتصادي شهرداري شيراز بودجه سال 97 اين نهاد را بيش از سه هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين شهرداري تا پايان اسفند سال گذشته از اين رقم 80 درصد آن را كه حدود 2 هزار و 400 ميليارد تومان است، جذب كرده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا محمد هادي هاشم پور، چهارشنبه در نخستين نشست شوراي اداري شهرداري شيراز در سال 98 افزود: اين ميزان جذب بودجه در حالي انجام شده كه دوره عملكرد بودجه شهرداري شيراز تا پايان خرداد ماه هر سال محاسبه مي شود.
وي، با اشاره به تصويب 600 ميليارد تومان اوراق مشاركت براي خط دو قطار شهري شيراز از سوي شوراي اسلامي اين شهر در سال 97، بيان داشت: پرداخت 50 درصد از اصل و سود اين اوراق مشاركت بر عهده دولت است و اين شهرداري موفق به تصويب و فروش بخشي از آن در بيست و هشتم اسفندماه سال 97 شد.
هاشم پور ادامه داد: فروش اوراق مشاركت خط دو قطار شهري در سال 98 نيز ادامه مي يابد تا با فروش آن، بودجه حفر تونل و ايجاد ايستگاه هاي اين خط تامين شود.
وي اضافه كرد: شهرداري شيراز سال 97 در زمينه درآمد با ركورد بي سابقه مواجه بود اما در اسفند 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 213 درصد جذب درآمد داشت و همه مناطق اين نهاد بيش از صد درصد جذب درآمد داشتند.
معاون مالي و اقتصادي شهرداري شيراز گفت: تمركز مجموعه شهرداري در سال 97 بر تكميل طرح هاي نيمه تمام به عنوان سرمايه هاي شهر و شهروندان بود و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده در سال 98 نيز چندين پروژه شاخص در اين شهر به بهره برداري مي رسد.
هاشم پور، ايجاد حساب خزانه داري و تثبيت نظام تخصيص را از ديگر اقدامات شهرداري شيراز در سال 97 برشمرد.
وي، در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه ماهيانه 550 تا 600 ميليارد ريال به عنوان حقوق و مزايا به كاركنان اين مجموعه پرداخت مي شود، اظهار داشت: طبق تاكيد شهردار شيراز ابتدا حقوق كارگران سازمان پسماند، فضاي سبز حوزه خدمات شهري و ساير كاركنان و در انتها حقوق مديران اين نهاد پرداخت مي شود.
9873 /6118

سرخط اخبار استان‌ها