سيلاب 35 ميليارد ريال به بندهاي خاكي سمنان خسارت زد

سمنان- ايرنا- معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: وقوع سيل در روزهاي اخير بر اساس برآوردها بيش از 35 ميليارد ريال به سازه هاي آبخيزداري مانند بندهاي خاكي خسارت زد.

فرهاد عبدالشاه روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: بيشترين خسارت ناشي از وقوع سيل در روزهاي گذشته مربوط به شهرستان هاي مهديشهر و گرمسار بوده است.
معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان ادامه داد: سيلاب به سازه هاي آبخيزداري در شهرستان هاي شاهرود و ميامي خسارت چنداني وارد نكرده و تنها نيازمند لايروبي است.
به گفته وي، بندهاي خاكي با كنترل رسوب در سيلاب از انتقال رسوب به پايين دست و بروز خسارت جلوگيري مي كند و بر همين اساس در سيل اخير بندهاي خاكي محل انباشت رسوب شده و بايد لايروبي شود تا از ظرفيت ذخيره آب آن كاسته نشود.
وي ابراز داشت: سيل اخير در 25 سال گذشته بي سابقه بوده و در اثر شدت سيلاب، بندهاي خاكي نيازمند لايروبي هستند.
عبدالشاه ادامه داد: براساس برآوردها حدود 20 درصد از بندهاي خاكي استان سمنان نيازمند لايروبي هستند.
معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان تصريح كرد: براساس برآوردها هزينه لايروبي بندهاي خاكي به ازاي هر يك متر مكعب 50 هزار ريال است.
وي خاطر نشان كرد: در استان سمنان 106 بند خاكي وجود دارد كه ظرفيت ذخيره سازي آب مجموع اين بندهاي خاكي 6 ميليون مترمكعب است و در پي بارش هاي اخير 100 درصد بندهاي خاكي آبگيري شده و 80 درصد نيز آب مازاد آن ها سرريز شده است.
معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: سيلاب هاي ويرانگر چند روز گذشته در كشور، بيش از پيش اهميت و ضرورت اجراي طرح هاي آبخيزداري را بر همگان آشكار كرد و اجراي طرح ها نيازمند تخصيص اعتبار ويژه است.
به گزارش ايرنا، بيش از 96 درصد استان سمنان در حوزه اصلي فلات مركزي قراردارد و داراي مساحتي بيش از 9 ميليون هكتار است كه بيش از پنج ميليون هكتار آن مناطق بياباني و نيمه خشك است.
7342/7408