21 نفر در جریان درگیریهای خارطوم كشته شدند

تهران – ایرنا – كمیته مركزی پزشكان سودان روز سه شنبه اعلام كرد كه از روز شنبه تاكنون در جریان درگیریها میان مردم و نیروهای امنیتی در اطراف وزارت دفاع این كشور در خارطوم 21 نفر كشته شدند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی تركیه، كمیته پزشكان سودان در این بیانیه افزوده است: پنج نفر از كشته شدگان از نیروهای نظامی هستند و دستكم 153 نفر نیز زخمی شدند.
این درحالی است كه مقامهای سودانی هنوز واكنشی در رد یا تایید این گزارش نشان ندادند.
ارتش سودان صبح روز سه شنبه مانع از متفرق كردن معترضان در برابر وزارت دفاع توسط نیروهای امنیتی این كشور شد.
براساس این گزارش، نیروهای امنیتی سودانی سوار بر كامیونهای كوچك، گازاشك آور به سمت هزاران معترض به دولت «عمر البشیر» پرتاب كردند.
هزاران معترض سودانی طی سه روز گذشته با حضور در خیابانهای «خارطوم» پایتخت این كشور توانستند برای نخستین بار پس از شروع اعتراض ها در دسامبر (آذر و دی ماه ) 2018 به مقر وزارت دفاع برسند.
اعتراضهای گسترده در سودان البشیر رئیس جمهوری این كشور را به سوء مدیریت اقتصادی و گرانی ها متهم می كند. عمر البشیر سی سال است كه رئیس جمهوری سودان است.
شبك**9365**1708