تگرگ 120 میلیارد تومان به باغات پسته سیرجان خسارت زد

كرمان - ایرنا - رئیس جهاد كشاورزی سیرجان گفت : براساس براورد اولیه كارشناسان بارش تگرگ روز گذشته در این شهرستان 120میلیارد تومان به باغات پسته خسارت زد.

اكبر محمود آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان خسارت به 2 هزار 500 هكتار باغات پسته شمال بخش زیدآباد سیرجان وارد شده است .
قاسم مقصودی رئیس بانك كشاورزی سیرجان نیز در جریان بازدید از این باغات گفت : كشاورزان خسارت دیده برای دریافت خسارت خود به دفتر بیمه محصولات كشاورزی یا بانك مركزی كشاورزی شهرستان سیرجان مراجعه و پرونده لازم را تشكیل دهند تا كارشناسان جهت برآورد خسارت هر باغ به محل اعزام شوند و طی مراحل قانونی خسارات از منابع بیمه محصولات پرداخت شود.
سیرجان در 175كیلومتری جنوب غرب كرمان قرار دارد.
7435/ 5054