۲۰ فروردین ۱۳۹۸،‏ ۲۰:۰۳
کد خبر: 83271742
۰ نفر
نرخ تورم در خراسان رضوي 5.2 درصد افزايش يافت

مشهد- ايرنا- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در اسفند 1397در مقايسه با ماه قبل از آن 5.2 درصد افزايش يافت.

روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي روز سه شنبه به نقل از رضا جمشيدي در خصوص اعلام آخرين نرخ تورم استان گزارش داد: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در اسفند 1397 در كل خانوار استان 47.6 درصد بود كه اين رقم در مقايسه با ماه قبل از آن 5.2 درصد افزايش را نشان مي دهد.
وي اضافه كرد: در اين ماه همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه در نقاط شهري استان 45.6 و در نقاط روستايي 55.8 درصد بود كه در نقاط شهري نسبت به ماه قبل 4.8 و نقاط روستايي 6.6 درصد افزايش يافته بود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور دراسفند ماه 47.5 درصد بوده است كه اين رقم هم در مقايسه با ماه قبل از آن 5.2 درصد افزايش يافته است.
جمشيدي افزود: اين نرخ براي خانوارهاي شهري 46.6 و براي خانوارهاي روستائي 52.7 درصد بود كه نسبت به ماه قبل به ترتيب 5.1 و 6 درصد افزايش يافته است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي گفت: نرخ تورم نسبت به ماه قبل در كل خانوارهاي استان در اسفند ماه سال گذشته 3.8 درصد بود كه نسبت به ماه قبل از آن 1.4درصد افزايش داشته است.
جمشيدي افزود: اين شاخص براي خانوارهاي شهري استان 3.6 و براي خانوارهاي روستائي 4.9 درصد بود كه به ترتيب 1.3 و 2.2 درصد افزايش داشته است.
وي ادامه داد: نرخ تورم نسبت به ماه قبل دركل خانوارهاي كشور نيز در اسفندماه پارسال 3.9 درصد بود كه نسبت به ماه قبل 1.7 درصد افزايش داشته است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي گفت: اين شاخص براي خانوارهاي شهري كشور 3.8 و براي خانوارهاي روستائي 4.5 درصد بود كه هريك از دو شاخص مورد نظر 1.7 درصد افزايش داشته است.
جمشيدي نرخ تورم 12 ماهه منتهي به اسفند ماه دركل خانوارهاي خراسان رضوي را 25.4 درصد اعلام كرد و افزود: اين نرخ نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزايش يافته است.
وي ادامه داد: اين شاخص براي خانوارهاي شهري خراسان رضوي 24.5 و براي خانوارهاي روستائي 29 درصد بود كه به ترتيب 3.4 و 4.2 درصد افزايش يافته است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي گفت: نرخ تورم 12 ماهه منتهي به اسفند ماه در خانوارهاي كل كشور 26.9 درصد بود كه نسبت به مدت مشابه 3.4 درصد افزايش يافته است.
جمشيدي افزود: اين شاخص براي خانوارهاي شهري كشور 26.6و براي خانوارهاي روستائي 28.1 درصد بود كه به ترتيب 3.2 و 3.9 درصد افزايش يافته است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي گفت: تورم نقطه به نقطه كل خانوار استان دراسفند 1397 در گروه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات 79.8، گروه پوشاك و كفش 60.6 ، گروه مسكن 17.7 و گروه بهداشت و درمان 30.1 بوده است.
جمشيدي افزود: اين ارقام براي كشور به ترتيب 74.4 ، 55.5 ، 23.6 و 25.8 بوده است.
استان خراسان رضوي داراي جمعيتي معادل 6.4 ميليون نفر است.
1922/7496