مردم الجزاير عليه رييس جمهور موقت اين كشور تظاهرات كردند

تهران - ايرنا - هزاران شهروند الجزاير امروز (سه شنبه) در اعتراض به انتخاب «عبدالقادر بن صالح» به عنوان رييس جمهور موقت اين كشور به خيابان ها آمده و عليه وي تظاهرات كردند.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از روزنامه الجزايري 'الخبر'، علاوه بر پايتخت، هزاران نفر ازجمله دانشجويان و استادان در استان 'قالمه' واقع در شمال شرقي كشور به خيابان ها آمده و تظاهرات كردند.
پارلمان الجزاير امروز با اعلام خالي بودن پست رييس جمهوري، عبدالقادر بن صالح رئيس پارلمان اين كشور را به مدت 90 روز و تا برگزاري انتخابات به عنوان رييس جمهوري موقت اين كشور تعيين كرد.
به گزارش خبرگزاري رسمي الجزاير،درحالي كه شوراي قانون اساسي الجزاير به دنبال استعفاي «عبدالعزيز بوتفليقه» رييس جمهور سابق اين كشور پست رييس جمهوري را خالي اعلام كرده و آن را به پارلمان ارجاع داده بود، پارلمان امروز با تشكيل جلسه ، عبدالقادر بن صالح را بعنوان رييس جمهوري موقت به مدت 90 روز انتخاب كرد.
براساس ماده 102 قانون اساسي الجزاير، پس از كناره گيري رئيس جمهور ، رييس پارلمان اين كشور به مدت 90 روز تا زمان برگزاري انتخابات رييس جمهور موقت خواهد بود.
اين در حالي است كه رسانه هاي الجزايري و منطقه اي پيش از تشكيل جلسه امروز پارلمان براي تعيين رييس جمهور موقت پيش بيني مي كردند كه در صورت انتخاب شدن عبدالقادر بن صالح، اين تصميم با مخالفت مردم و حتي جناح هاي سياسي مواجه شود.
عبدالقادر بن صالح از مهمترين شخصيت هايي بود كه پس از آغاز جنبش مردمي و ادامه اعتراض ها به حضور بوتفليقه رييس جمهوري سابق اين كشور در قدرت، با تظاهرات مخالفت كرد.
«عبدالعزير بوتفليقه» رييس جمهور سابق و 82 ساله الجزاير روز سه شنبه گذشته پس از 20 سال تحت اولتيماتوم ارتش و فشارهاي اعتراض هاي مردمي مجبور به استعفا شد.
وي 29 اكتبر 2018 ميلادي با وجود كهولت سن (82 ساله) و داشتن بيماري اعلام كرد كه براي پنجمين بار نامزد حزب جبهه آزادي ‌بخش ملي الجزاير در انتخابات رياست جمهوري اين كشور مي شود. همين امر موجب شد كه بسياري از مردم الجزاير به خيابان ها بيايند و اعتراض در سراسر اين كشور شكل بگيرد.
انتخابات رياست جمهوري الجزاير قرار بود 18 آوريل مصادف با 29 فروردين ماه امسال برگزار شود كه با كناره گيري بوتفليقه از نامزدي در انتخابات به تعويق افتاد.
شبك**خاورم*9469*1708