فائو وضعیت ایران را از زرد به نارنجی تغییر داد

بندرعباس – ایرنا – مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات كشور گفت: افزایش هجوم ملخ ها به استانهای ساحلی ایران باعث شده تا سازمان فائو وضعیت ایران را از زرد به نارنجی تغییر دهد.

سعید معین نمینی روز سه شنبه درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار كرد: این تغییر یعنی كشوری كه مورد حمله قرار گرفته احتمال خسارت به محصولات كشاورزی و حتی باغهای آن زیاد است.
وی افزود: با توجه به حمله های صورت گرفته و 9ریزشی كه در یك هفته اخیر داشته ایم از هفته پایانی فروردین و اوایل اردیبهشت ماه باید آمادگی كامل برای مبارزه با این موج از ملخ های صحرایی را داشته باشیم.
این مقام مسوول درسازمان حفظ نباتات كشور با اشاره به اطلاعات فائو درخصوص ازدیاد روزافزون جمعیت ملخ های صحرایی خاطرنشان كرد: دسته های ملخ در راه ایران 10برابر بیشتر از اینهایی هستند كه تاكنون ریزش داشته اند.
مدیر مبارزه با آفات عمومی وهمگانی سازمان حفظ نباتات ایران یاد آورشد: مبارزه با ملخ صحرایی به تجهیزات مخصوص، ماشین آلات وهمچنین سموم نباتی زیادی دارد كه این سازمان از بهمن ماه پارسال تاكنون برای تامین بخشی از آنها نزدیك به 60 میلیارد ریال (سرمایه ای و نقدی) هزینه كرده است.

** درخواست 120میلیارد ریال برای مبارزه با ملخ
معین اضافه كرد: برای مبارزه و جلوگیری از بروز خسارت جدی به مزارع كشاورزی نیاز به حداقل بیش از120 میلیارد ریال نقدینگی است كه سازمان حفظ نباتات آنرا از ستاد بحران درخواست كرده كه تنها با 100میلیارد ریال آن موافقت كرده اما این نیاز به موافقت هیات دولت دارد.
به گفته وی از 24هزار هكتاری كه تاكنون مبارزه صورت گرفته 13هزار هكتار آن در هرمزگان بوده و این یعنی اینكه بیشترین حمله ملخ های صحرایی از بهمن ماه پارسال تاكنون به این استان صورت گرفته است.
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات كشور ابراز داشت: با توجه به گزارش های دریافتی از گروه های ردیاب و همچنین اطلاعات فائو بایستی تا خرداد ماه امسال در سطح 150تا 200هزار هكتار از زمینهای ایران با ملخ های صحرایی مبارزه انجام شود.
معین بیان داشت: این درحالی است كه از این تاریخ به بعد جهت بادهای خلیج فارس شمال شرقی است یعنی اینكه بزرگ ترین دسته های ملخ صحرایی از كشورهای عربستان، امارات، قطر و بحرین مستقیم به سمت ایران و استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان وارد می شود كه قلب آن هرمزگان است.
این منبع مسوول اظهار كرد: تا زمانی كه دسته های ملخ صحرایی كه فائو تعداد آنان را بیش از 15دسته بزرگ (هر دسته بین 40تا 200میلیون عدد ملخ) تخمین زده كه از مركز تا شمال عربستان و سواحل دریای سرخ درحال حركت به سمت خلیج فارس و آبهای ایران هستند تا خرداد ماه امسال این ریزش ها ادامه دارد.
مدیرمبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات كشور از اردیبهشت ماه به عنوان ماه پرخطر با ریزش های فراوان دسته های ملخ بالدار صحرایی در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب كرمان و حتی بوشهر نام برد.
وی گفت: اگر نتوانیم جلوی دسته های ملخ بالدار صحرایی را در استانهای یاد شده بگیریم وارد استان فارس (انبار غله ایران) و حتی یزد، اصفهان و گلستان می شوند كه دراین صورت برای جلوگیری از خسارت های بیشتر نیاز به میلیارد ها ریال اعتبار است.
هر دسته ملخ بالدار صحرایی متشكل از 40تا 300میلیون عدد می تواند روزانه بین 200تا 400كیلیومتر تا ارتفاع كمتر از 1700متری پرواز كند كه در صورت مبارزه نكردن به موقع ، رسیدن آنها به استانهای یاد شده دوراز انتظار نخواهد بود.
معینی با تاكید بر بسیح امكانات دولتی و حتی نظامی در استانهای هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و حتی جنوب استان كرمان برای مبارزه با ملخ های صحرایی بیان داشت: هم اكنون این همكاری خیلی كم رنگ است.
به ازای هر تیم مبارزه حداقل سه تیم ردیاب و به ازای هر یك ماشین سم پاش حداقل سه دستگاه خودرو ردیاب فعالیت دارند.
هم اكنون 36 دستگاه سم پاش وانتی در استانهای خوزستان، فارس، هرمزگان، بوشهر، جنوب كرمان و سیستان و بلوچستان فعال هستند كه لازم است این تعداد به چند برابر افزایش یابد.
هریك دستگاه سم پاش وانتی قادر است روزانه در سطح 400هكتار از زمینهای آلوده به ملخ های بالدار صحرایی را سم پاشی كند كه این بیشتر از فعالیت یك فروند هواپیمای سم پاش است.
قیمت هر دستگاه سم پاش وانتی ساخت داخل 600میلیون ریال و هر لیتر سم مخصوص سم پاشی ملخ های صحرایی نیز 400هزار ریال اعلام شده كه این غیر از هزینه های هنگفت دستمزد نیروهای عمل كننده، ماشین آلات مخصوص حركت در مناطق سخت گذر، تغذیه ودیگر هزینه های غیر نقدی است.

**ریزش دوباره ملخ های صحرایی در استانهای ساحلی جنوب
مدیرمبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات كشور یادآورشد: مرحله دوم ریزش آغاز شده و تاین تاریخ در هرمزگان 9ریزش با تراكم متوسط، سنگین و بسیارسنگین رخ داده و در سیستان و بلوچستان 2ریزش و در بوشهر نیز همین تعداد ریزش را البته با تراكم منوسط داشته ایم كه بیشترین آن به هرمزگان اختصاص دارد كه از لحاظ جغرافیایی استانی طولی و با عرض كم است.

**مبارزه با پوره ملخ های بالدار صحرایی
هر ملخ قادر به گذاشتن حداقل سه كپسول حاوی بین 80تا 120 تخم است (درمجموع 300تا400تخم) كه تبدیل به پوره می شود كه اگر نتوانیم جلوی تخم ریزی ملخ های بالدار صحرایی را بگیریم افزایش آنها غیر قابل تصور خواهد بود زیرا هر عدد كپسول دردمای 10درجه ای داخل خاك 30روز و در دمای 32درجه نیز مدت 14روز طول می كشد تا به پوره و سپس ملخ بالغ تبدیل شود.
سازمان جهانی فائو نظارت مستقیم روی آفت ملخ صحرایی در سطح جهان دارد و مناطق پراكنش این آفت غرب و شمال آفریقا، كشورهای حاشیه دریای سرخ و خلیج فارس، شبه جزیره عربستان، پاكستان، هند و جنوب شرق ایران است.
در ایران نیز استان‎های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب كرمان كانون دائمی و همیشگی تولید مثل آفت ملخ صحرایی هستند.
با توجه به اینكه این نوع ملخ قدرت پرواز بسیار زیادی دارد و در یك شبانه‎روز می‎تواند تا 150 كیلومتر پرواز كند، موجب مهاجرت از كشوری به كشور دیگر و از استانی به استان دیگر می‎شود.
6149 /6048

سرخط اخبار جامعه