بيماران مرگ مغزي بيجار و قروه در صدر اهداي عضو استان كردستان

سنندج - ايرنا - كارشناس مسئول اهداي عضو دانشگاه علوم پزشكي كردستان گفت: پارسال بيشترين تعداد بيماران مرگ مغزي كه اعضاي بدنشان با موافقت خانواده به بيماران نيازمند اهدا شد از اهالي شهرستان هاي بيجار و قروه بودند.

شيدا خيراللهي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: سال گذشته اعضاي بدن 9 بيمار مرگ مغزي در اين استان به بيماران نيازمند اهدا شد.
وي افزود: از اين تعداد بيمار مرگ مغزي، پنج نفر در بيمارستان هاي استان بستري بوده و براي برداشت عضو به تهران اعزام شدند و چهار نفر نيز در تهران بستري و پس از كسب رضايت خانواده هايشان نسبت به اهداي عضو آنها اقدام شد.
كارشناس مسئول اهداي عضو دانشگاه علوم پزشكي كردستان اضافه كرد: در ميان اين بيماران تنها 2 نفر كارت اهداي عضو داشتند البته رضايت خانواده شرط اصلي اهداي عضو بيمار مرگ مغزي است و صدور كارت فقط جنبه فرهنگي دارد و نمي تواند مجوزي براي برداشت عضو در زمان مرگ دارنده كارت باشد.
وي يادآور شد: بيماران مرگ مغزي بدليل فعال نبودن واحد پيوند اعضا در بيمارستان كوثر سنندج براي برداشت عضو به بيمارستان شريعتي تهران اعزام مي شوند.
خيراللهي گفت: از سال 1390 تاكنون اعضاي بدن حدود 40 بيمار مرگ مغزي در اين استان با همكاري و رضايت خانواده هايشان به بيماران نيازمند اهدا شده است.
وي تاكيد كرد: داوطلبان اهداي عضو علاوه بر مراجعه به اين واحد مي توانند با ثبت نام در سايت اينترنتي اهداي عضو ايرانيان ehda.center در اين عمل خير داوطلب شوند.
كارشناس مسئول اهداي عضو دانشگاه علوم پزشكي كردستان افزود: در اين سامانه كد ملي هر فرد به صورت آنلاين كنترل شده و در صورتي كه اطلاعات مطابق كارت ملي وارد شده باشد، كارت اهداي عضو صادر و متقاضي مي تواند همان لحظه كارت خود را ذخيره و سپس چاپ كند.
به گزارش ايرنا، مرگ مغزي به معني عدم بازگشت به زندگي است و زندگي بيمار وابسته به دستگاه است در صورت جدا شدن از دستگاه بعد از چند ثانيه او فوت مي كند.
سطح هوشياري اين بيماران عدد سه است در حاليكه سطح هوشياري انسان سالم عدد 15 است، بيمار مرگ مغزي در صورتي كه اهداي عضو هم نشود بيشتر از هفت تا 10 روز زنده نخواهند ماند.
اعضاي قابل اهداي فرد مرگ مغزي شامل قلب، ريه ها، كبد، روده ها، لوزالمعده و كليه هاست ضمن اينكه برخي از بافت هاي بدن از جمله پوست، قرنيه، تاندون، غضروف، استخوان و دريچه قلب نيز قابل پيوند است.
7348/9102