حذف مدارس سنگي خراسان شمالي 250 ميليارد ريال اعتبار مي طلبد

بجنورد- ايرنا- مديركل نوسازي، تجهيز و توسعه مدارس خراسان شمالي گفت: حذف و برچيده شدن مدارس سنگي اين استان 250 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد و تلاش داريم اين بناها به مرور جمع آوري شود.

امين فلاح روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در اين استان حدود 20 مدرسه سنگي وجود دارد كه نوسازي و برچيده شدن اين بناهاي آموزشي به مرور انجام مي شود.
وي افزود: سال گذشته پرونده مدارس خشتي و گلي در استان بسته شد و اكنون مدرسه خشتي و گلي در اين منطقه وجود ندارد.
فلاح در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به حضور دانش آموزان در مدارس قديمي گفت: 10 تا 12 مدرسه در نقاط مختلف استان وجود دارد كه با وجود ساخته شدن بناي جديد و نوساز، هنوز دانش آموزان در بناي قديمي حضور دارند.
وي افزود: به شهرستان ها اعلام شده است كه اين بناهاي قديمي، نبايد به عنوان فضاي آموزشي مورد استفاده قرار گيرد.
وي گفت: با 2 نوبته شدن مدراس در بناي نوساز، بناي قديمي از حضور دانش آموزان تخليه مي شود و در مهر سال تحصيلي جديد، مديران حق ندارند كه فضاي قديمي به عنوان مكان آموزشي استفاده كنند.
مديركل نوسازي، تجهيز و توسعه مدارس خراسان شمالي با اشاره به برچيده شدن بخاري هاي نفتي از مدارس گفت: اين بناهاي قديمي، به علت غيرقابل استفاده شدن براي آموزش، گازرساني نشدند.
بر اساس اين گزارش اكنون 902 كلاس درس در 176 مدرسه استان، معادل 13 درصد فضاهاي آموزشي، تخريبي است و سه هزار و 801 كلاس درس در 713 مدرسه استان هم نياز به مقاوم سازي دارد كه اين رقم معادل 55 درصد از مدارس استان است.
بناي 2 هزار و 173 كلاس درس در 560 مدرسه استان استانداردهاي لازم را دارد.
7185/ 6042