همايش بين المللي آينده جهان اسلام برگزار مي شود

تهران- ايرنا- همايش بين المللي آينده جهان اسلام در افق 1414 شمسي با سخنراني شخصيت هاي برجسته داخلي و خارجي و با حضور سفراي كشورهاي اسلامي هشتم و نهم ارديبهشت ماه امسال در دانشگاه تهران برگزار مي شود.

به گزارش ايرنا، سيد حمزه صفوي مدير عامل مؤسسه آينده پژوهي جهان اسلام و دبير اجرايي همايش بين المللي آينده جهان اسلام در افق 1414 شمسي، با ارائه تحليلي از وضعيت فعلي كشورهاي اسلامي اظهار كرد: با تحريك، دخالت و حتي نقش آفريني بازيگران فرامنطقه اي و غفلت سران برخي از دولت هاي منطقه، جهان اسلام طي 20 سال گذشته با بحران با بحران هاي گوناگون مواجه بوده است و كانون اين بحران ها منطقه غرب آسيا بوده است.
استاد دانشگاه تهران گفت: با نگاهي واقع بينانه به وضعيت فعلي بسياري از كشورهاي اسلامي متوجه مي شويم كه هم اكنون تصوير اميدوارانه اي از همگرايي امت اسلام به چشم نمي خورد.
وي افزود: جهان اسلام در صورتي كه به عنوان يك مجموعه همگرا و منسجم در معادلات ورود پيدا كند، مي تواند ابتكار عمل را در دست گرفته و با كسب قدرت تشخيص و حتي خلق رويدادهاي آينده، منافع ملت هاي اسلامي را تضمين كند.
صفوي خاطرنشان كرد: براي شناخت آينده روش هاي علمي آينده پژوهي، مفيدترين و دقيق ترين راهكار محسوب مي شود كه دانشگاه تهران و مؤسسه آينده پژوهي جهان اسلام با برگزاري همايش بين المللي آينده جهان اسلام در افق 1414 شمسي، چارچوب لازم را براي مشاركت جامعه علمي ايران و كشورهاي ديگر را جهت تشريك مساعي و ايده پردازي نسبت به آينده ايجاد كرده اند.
مدير عامل مؤسسه آينده پژوهي جهان اسلام، لازمه مواجهه فعالانه با روندها و تحولات آينده جهان اسلام را داشتن قدرت تحليل، رهگيري و پيش بيني كلان روندها دانست و تصريح كرد: اين همايش بين المللي با نگاه جمهوري اسلامي ايران، به دنبال شناخت تحولات و روندهاي مهم جهان اسلام و سناريوهاي مطلوب، ممكن و محتمل آينده است و نتايج آن مي تواند دستمايه اي جهت تدوين نقشه راه و استراتژي متناسب با انواع سناريو شود.
صفوي از برگزاري 16 پنل تخصصي در اين همايش بين المللي خبر داد و افزود: با مشاركت فعال شش دانشگاه بزرگ كشور توانستيم برنامه ريزي دقيقي براي برگزاري 16 پنل تخصصي در همايش بين المللي آينده جهان اسلام در افق 1414 شمسي داشته باشيم.
وي در تشريح موضوعات اين پنل ها افزود: اين پنل ها با موضوعات آينده سياست و امنيت، اقتصاد، محيط زيست، علم و فناوري، تمدن، فرهنگ، ارزش ها و رسانه ها در جهان اسلام و با سخنراني و ارائه مقاله اساتيد داخلي و خارجي برگزار مي شود و ما پيش بيني مي كنيم محتواي غني، مؤثر و اجرايي را از درون اين پنل ها استخراج كنيم.
سيام*9612