تحقق رونق تولید نیازمند مشاركت بخش خصوصی است

اردبیل - ایرنا - رییس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان اردبیل گفت: تحقق رونق تولید در سال جاری نیازمند مشاركت جدی بخش خصوصی و سرمایه‌ گذاران است.

داود شایقی روزی سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به نامگذاری سال 98 از سوی مقام معظم رهبری به نام رونق تولید افزود: برای رسیدن به یك اقتصاد پویا و توانمند نیازمند توجه جدی به مولفه ‌های تولید اعم از تولید صنعتی ، كشاورزی است تا به تدریج بستر و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی با تكیه بر تولید داخلی فراهم آید.
وی گفت: در كنار بهره‌ گیری از توان نیروی انسانی متخصص و كاربلد باید با مبارزه جدی و گسترده با عوامل و زمینه‌ های رانت و ویژه‌ خواری‌ ها سعی شود تا به مفهوم واقعی رونق تولید اتفاق افتاده و در مسیر تحقق اهداف اشتغال نیز از این ظرفیت و توان استفاده شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان اردبیل تولید محوری و رونق تولید را منوط به اجرای اصل 44 و خصوصی‌ سازی در ابعاد واقعی ‌تر ذكر كرد و افزود: در استان برای تحقق شعار سال با تاكید استاندار اردبیل تلاش و هدف گذاری شده تا ضمن حمایت از صاحبان واحدهای تولیدی راكد و یا نیمه تعطیل نسبت به احیای آنها با تزریق تسهیلات سرمایه در گردش و ایجادی اقدام شود.
شایقی بیان كرد: در مسیر تحقق اشتغال پایدار در استان اردبیل چاره‌ای جز رونق تولید در ابعاد كشاورزی ، صنعتی ، گردشگری و خدماتی وجود ندارد و امیدواریم در بهترین شرایط و به نیت تحقق اقتصاد پویا وارد كار شده و اهداف متعالی را در این زمینه عینیت بخشیم.
وی افزود: به دور از شعار زدگی و در تحقق شعار سال منویات مقام معظم رهبری را در حوزه رونق تولید باید جامه عمل پوشاند و حلقه مفقوده اقتصاد ایران كه تولید و نارسایی‌ های مربوط به آن است با یك برنامه ‌ریزی درست برطرف شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان اردبیل گفت: در این زمینه یكی از عوامل و عناصر اصلی توجه به نیروی انسانی متخصص و متبحر است كه ضمن حمایت از این نیروها می‌ توان با تمركز در بخش كارآفرینی و سرمایه ‌گذاری زمینه‌ های بهتر و مناسبی را در این بخش فراهم كرد.
7110/ 1257