كرمان -ايرنا - معاون علمي و فن آوري رئيس جمهوري گفت : كشورمان با وجود 6 هزار استارت آپ فعال بزرگترين استارت آپ هاي منطقه را به خود اختصاص داده كه بايد از اين ظرفيت در راستاي توسعه پايدار بخوبي استفاده شود.

به گزارش ايرنا، سورنا ستاري عصر دوشنبه در ستاد فرماندهي اقتصادمقاومتي استان كرمان در محل سالن شهيد مرتضوي افزود: صنعتي نياز به دانشگاه دارد كه بخواهد ماشين سازي كرده و طراحي خط و طراحي محصول خود را انجام دهد و اگر بخواهد مونتاژ كند اسمش صنعت نيست بلكه كارخانه است.
وي با بيان اين مطلب كه در اقتصاد نفتي همه كارها وابسته به پول است، گفت : تكنولوژي و دانش ياد گرفتني است و البته با پول مي شود صاحب مدرك شد اما صاحب دانش شدن با پول امكان پذير نيست.
معاون علمي و فناوري رياست جمهوري با اشاره به اينكه آنچه اقتصاد دانش بنيان ايجاد مي كند يك اكوسيستم است، گفت: بايد به اين برسيم كه خام فروشي به هر شكلي يك ضرر پنهان دارد و منجر به توسعه نمي شود.
ستاري به اقتصاد نفتي اشاره كرد و يادآور شد: دولت هاي نفتي دولت هاي چاق هستند، بروكراسي دارند و كارآفريني و نيروي انساني را نابود مي كنند؛ بنابراين هيچ اقتصادي بر مبناي منابع زير زميني به جايي نمي رسد.
وي با طرح اين سوال كه چرا كشورهايي كه داراي منابع زيرزميني هستند، عقب مي مانند، تاكيد كرد: بايد توجه كنيم كه مفهوم توسعه، صنعت، دانشگاه و .... چيست؟
معاون علمي و فن آوري رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه براي تحقق اقتصاد دانش بنيان، وجود 130 هزار دانشجو و سه هزار هيات علمي در استان كرمان بايد به نحوي اثرگذار در توسعه استان باشد، تاكيد كرد: آنچه در اقتصاد دانش بنيان درباره آن صحبت مي كنيم، يك اكوسيستم است.
ستاري اظهار داشت : وقتي شركت هاي داخل يك استان از يك كارآفرين حمايت نمي كنند و مشكلات آنها را حل نمي كنند، انتظار دارند كه يك نفر از بيرون بيايد و اين مشكلات را حل كند.
وي تاكيد كرد: آنچه مهم است كه همه بخواهند يك اكوسيستم براي حمايت از كارآفرين ايجاد كنيم و كارآفرين و دانشگاهها جايگاه خود را پيدا كنند.
معاون علمي و فن آوري رئيس جمهوري با اشاره به اين مطلب كه در اقتصاد نفتي معناي اشتغال، استخدام است و كارآفريني نيست، تاكيد كرد: مهم اكو سيستمي است كه در استان ها براي توسعه شركت هاي دانش بنيان ايجاد مي شود.
ستاري تاكيد كرد: در پژوهش خيلي زياد در حوزه پژوهش خرج مي كنيم اما آن را حساب نمي كنيم و پژوهش ما شده نيروهاي انساني كه آنها را استخدام كرده ايم.
وي با اشاره به اينكه محصول پژوهش زماني محصولي مورد استفاده براي مردم مي شود كه بخش خصوصي توي آن سرمايه گذاري كند، گفت: امسال 70 درصد بودجه پارك هاي علم و فناوري نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
معاون علمي و فن آوري رئيس جمهوير ادامه داد: امسال برنامه گسترده اي براي مقابله با اقلام تحريمي از جمله در حوزه دارويي داريم.
ستاري تاكيد كرد: سرمايه گذاري در حوزه شركت هاي دانش بنيان زماني ارزشمند است كه بخش خصوصي به صحنه بيايد زيرا نتيجه پژوهشي كه با پول دولتي انجام شود به درد مردم نمي خورد.
وي در خاتمه به مزيت هاي توسعه شركتهاي دانش بنيان اشاره كرد و اظهارداشت: در اكوسيستمي كه براي ايجادشركت هاي دانش بنيان در كشور ايجاد شده، 130 تا 140 نوع خدمت مي دهيم.
7440/ 5054