28 كشور در همايش مدرسه و نظريه نمايش جبرها شركت كردند

اصفهان- ايرنا- رياضيدانان 28 كشور بمنظور حضور در رويداد بين المللي مدرسه و كنفرانس نظريه نمايش جبرها در دانشگاه اصفهان گردهم آمدند.

دبير علمي مدرسه و كنفرانس نظريه نمايش جبرها روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهارداشت: در اين رويداد 127 شركت كننده از جمله كشورهاي ايران، كانادا، آلمان، فرانسه، ايتاليا، نروژ، اسپانيا، چين، هند، غنا، نيجريه، الجزاير و اندونزي حضور دارند.
جواد اسداللهي افزود: مدرسه و كنفرانس نظريه نمايش جبرها با حمايت موسسه سيمپاي فرانسه (CIMPA) و با همكاري پژوهشكده رياضيات پژوهشگاه دانش هاي بنيادي با برگزاري دوره هاي آموزشي از ديروز آغاز شد و تا 30 فروردين ادامه دارد.
وي با بيان اينكه در 9 روز نخست، مدرسه نظريه نمايش جبرها با ارائه 9 موضوع آموزشي مختلف توسط استادان برگزار مي شود، ادامه داد: كنفرانس نظريه نمايش از 27 تا 30 فروردين با ارائه 27 مقاله علمي برگزار خواهد شد.
اسداللهي با اشاره به اينكه امسال، چهارمين رويداد مدرسه و كنفرانس نظريه نمايش جبرها در دانشگاه اصفهان برگزار مي شود، گفت: امسال براي نخستين بار مدرسه و كنفرانس نظريه نمايش جبرها با اين استقبال خوب بين المللي برگزار شد و حدود 65 نفر از كشورهاي خارجي شركت كردند.
وي با بيان اينكه دانشگاه اصفهان همكاري خود را با موسسه ' توسعه رياضيات محض و كاربردي ' (سيمپا) از سال 2008 آغاز كرد، افزود: اين مركز به توسعه موضوع هاي جديد رياضي در كشورهاي مختلف كمك مي كند.
رييس دانشكده علوم دانشگاه اصفهان خاطرنشان كرد: نمايش، يكي از نظريه هاي جديد جبر است كه از حدود 10 سال گذشته در كشورمان معرفي شد و در رياضي و فيزيكي از جمله نظريه ريسمان كاربرد دارد.
نظريهٔ ريسمان (String theory) مبحث و ديدگاهي در فيزيك نظري و بيشتر مربوط به حوزه فيزيك انرژي‌هاي بالاست.
دانشگاه اصفهان بعنوان دانشگاه جامع و مادر استان اصفهان داراي حدود 15 هزار دانشجو و 650 عضو هيات علمي و يكي از دانشگاه هاي برتر كشور است.
اين دانشگاه به عنوان يكي از دانشگاه هاي منتخب ايران در طرح تبديل به يكي از پنج دانشگاه برتر كشور در تراز بين المللي انتخاب شده است كه يكي از شاخص هاي آن برگزاري كنفرانس هاي مشترك بين المللي است.
اين دانشگاه با حدود 120 مركز علمي از 70 كشور جهان، تفاهم نامه همكاري علمي، پژوهشي و فرهنگي دارد.
/ 3011/6026/