تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 98 ابلاغ شد

تهران- ایرنا- هیات وزیران به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت كشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1398 را تصویب و ابلاغ كرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، با تصویب هیات وزیران تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1398 در بخش دولتی به طور میانگین 10 و در بخش خصوصی 13 درصد رشد داشته است.
هیات وزیران در جلسه 27 اسفند 1397 به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور - مصوب 1395- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1398 را تصویب كرد.
بر همین اساس، جدول شرح تعرفه «خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1398» تعیین شده كه در سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت موجود است.
گفتنی است، شورای عالی بیمه سلامت كشور به استناد بند فوق، مكلف است هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای كلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در كشور اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه كند.
این تصویب‌نامه از تاریخ اول فروردین 1398 لازم الاجرا است.
سیام*3061*1535