چهارمین دادگاه تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان برگزار شد

مشهد- ایرنا- چهارمین نشست رسیدگی به پرونده موسوم به 'تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان' روز دوشنبه با حضور متهمان، جمعی از شاكیان، وكلای مدافع و اصحاب رسانه برگزار شد.

این دادگاه در چارچوب دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی كشور به ریاست قاضی سیدهادی منصوری در مشهد برپا شده است.
رئیس دادگاه جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی كشور در ابتدای این نشست خطاب به متهمان گفت: در بیان اظهارات خود صداقت، قانون و اخلاق را در نظر داشته باشید.
منصوری به روند رسیدگی به اتهامات مطرح در پرونده موسوم به 'تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان'، فرصت متهمان برای جبران مافات و معرفی اموال اشاره و بیان كرد: هدف، ضمن اجرای قانون و مجازات متهمان، حفظ منافع و اموال مال باختگان و سپرده گذاران است لذا امیدواریم در فرصت اعطایی از سوی دادگاه، متهمان اقدامات موثری به انجام رسانده باشند.
در ادامه این نشست قضایی متهمان و وكلای آنان به ارائه دفاعیات در برابر پرسشها و موارد مطرح مطابق با كیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد پرداختند.
همچنین موارد اتهامی از جمله 'اخلال در نظام اقتصادی كشور' طبق كیفرخواست صادره توسط نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد دوباره به متهمان تفهیم شد و نماینده جمعی از شاكیان این پرونده مطالبی را به دادگاه تقدیم كرده و خواستار اعمال قانون در خصوص متهمان و حفظ حقوق شكات شد.
رئیس دادگاه جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی كشور نیز از متهمان و وكلای آنان خواست تا از آخرین فرصت‌ موجود برای استرداد اموال شاكیان و سپرده گذاران استفاده كنند كه این اظهارات با استقبال شكات حاضر درصحن دادگاه مواجه شد.
پس از استماع تمامی مطالب قابل طرح در این پرونده، قاضی منصوری ختم رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان را اعلام و تصریح كرد :رای دادگاه در موعد قانونی صادر خواهد شد.
25 اسفند پارسال نخستین نشست دادگاه محاكمه متهمان پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان در مشهد آغاز شد كه طی آن نماینده دادستان به قرائت كیفرخواست پرداخت و در ادامه نماینده و وكیل مدافع شكات نیز اظهارات خود را ارائه كردند.
دومین نشست دادگاه این پرونده نیز 26 اسفند گذشته برگزار شد كه در آن متهمان علی محمدكریم پور، احمدحاجی زادگان، محمدعلی زنده دل و مهدی حسام برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفتند.
نشست سوم دادگاه پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان نیز 27 اسفند پارسال برگزار شد كه طی آن نیز متهم محمد مهدیپورسلیمی به ارائه دفاعیات خود پرداخت و وكیل نماینده جمعی از شكات نیز توضیحات خود را در دادگاه ارائه كرد.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران‌ بهمن 1390 اعلام كرد: تعاونی اعتبار ‌اعتماد ایرانیان فاقد مجوز فعالیت بوده و هیات مدیره آن نیز صلاحیت لازم را برای تصدی امور ندارند. موسسه تعاونی اعتبار ‌اعتماد ایرانیان با برپایی 600 شعبه در سطح كشور فعالیت داشت.
7505/1858